Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése

Kedvezményezett: Tamási Város Önkormányzata
Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005
Projekt kezdete: 2016. 10. 25.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2019. 10. 24.
Vissza nem térítendő támogatás összege: 184.589.467,- Ft
Támogatás intenzitás: 100%

Az északi iparterület hosszú távú fejlesztési tervei megvalósulásához a pályázati úton elnyert támogatást szeretnénk kiaknázni arra, hogy a jelenlegi terület határain belül már üzemelő vállalkozások, a jelenleg lakóövezetben működő, de telephelyeiket az iparterületre áthelyező helyi vállalkozások és legfontosabb tényezőként Tamási városába (az északi iparterületre) jelenleg betelepülő vállalkozások telephelyeinek megközelítését lehetővé tegyük, hogy az iparterület műszaki infrastruktúráját fejlesszük.

Célunk, hogy a projekt keretében megvalósult fejlesztésekkel – az iparterület jobb műszaki, infrastrukturális ellátottságával – maga az északi iparterület vonzó gazdasági környezetté váljon új vállalkozások részére, megtartó erővel bírjon a jelenleg ott üzemelő vállalkozások részére, a terület - és ezzel a város - meghatározó szereplővé váljon a térség, a megye és akár az ország más városainak iparterületei sorában, ezzel biztosítva lépésről-lépésre a város gazdasági bevételeinek növekedési lehetőségét.