Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. 01. 01. napi hatállyal vezette be a magánszemélyek kommunális adóját azzal a céllal, hogy az adóbevételből – ahhoz ugyanannyit a költségvetésből hozzátéve – elsősorban járdaépítés, útfelújítás történjen.

A kommunális adóból származó előirányzott bevételekből 2022. évben az alábbi járdaszakaszok, útszakaszok újultak meg:
 

parkoló céljára ingatlanvétel
Zöldpont és Civilházhoz kapcsolódó parkoló céljára ingatlan adásvétele (Tamási, Deák F. u. 30.)                                                  cca30 férőhelyes parkoló létesítés céljára ingatlan vásárlása

Járdák, gyalogos közlekedők
Arany János utca                                                                                                                     lépcsősor egy részének rekonstrukciója
Építők u.                                                                                                                                    cca 35 fm járdajavítás
Vörösmarty 21-Kisfaludy kereszteződés között                                                                  cca 27 fm járdajavítás
Zöldpont és Civilház előtti terület                                                                                         23 fm térkövezett járda építése
Eötvös u. megrokkant járda javítása, folyóka igazítás, padkarendezés                             16 fm járdaszakasz

Utak
Arany J. utca - I. ütem                 burkolat felújítás, kétoldali zúzottköves padka kialakításával (Deák u. – Kossuth téri elágazó)

 

 

Beszámoló a magánszemélyek kommunálisa adójának 2021. évi felhasználásáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. 01. 01. napi hatállyal vezette be a magánszemélyek kommunális adóját azzal a céllal, hogy az adóbevételből – ahhoz ugyanannyit a költségvetésből hozzátéve – elsősorban járdaépítés, útfelújítás történjen.

A kommunális adóból származó előirányzott bevételekből 2021. évben az alábbi járdaszakaszok, útszakaszok újultak meg:

 • Csokonai és Hunyadi utcák között 75 fm járda felújítási munkák (75 fm szegélyezés, 97,5m2 térburkolat, 50m új csőkorláttal)
 • Hirt F. utca aszfaltburkolat rekonstrukció (folyóka 256 m2, aknafedlapok szintre emelése, 908,8 m2 burkolat)

2021. évben összesen kb. 908,8 m2 aszfaltburkolatot, 97,5 m2 térburkolatot tudtunk újjáépíteni.

Beszámoló a magánszemélyek kommunálisa adójának 2020. évi felhasználásáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. 01. 01. napi hatállyal vezette be a magánszemélyek kommunális adóját azzal a céllal, hogy az adóbevételből – ahhoz ugyanannyit a költségvetésből hozzátéve – elsősorban járdaépítés, útfelújítás történjen.

2020. évben is folytatódott az út- és járdaépítés, amely költségeit a kommunális adóbevételből tervezi fedezni önkormányzatunk.

A kommunális adóból származó előirányzott bevételekből 2020. évben az alábbi járdaszakaszok, útszakaszok újultak meg:

 • Béri B. Á. Gimnázium melletti sétány (II. ütem építése) (107m2 a járulékos munkálatokkal együt
 • Szemere utca útburkolat részleges rekonstrukció és ároképítés (16 fm; ~200m2)
 • Széchenyi utca járdaépítés: térkő burkolat készítése a páros házszámú oldalon a sérült felületeken cca 250,68 m2 felületen, folyókákkal, alépítményi munkálatokkal
 • Széchenyi utcai kiegészítő munka - Csokonai utca: összekötő szakasz 27 fm, 32,4m2 felületen, folyókákkal, alépítményi munkálatokkal
 • Fornádi és Kecsegei településrészek buszmegállóinak tetőjavítási munkálatai
 • Kossuth téri gyalogos közlekedés kialakítása, térburkolat (54 m2)
 • Garay utca szegélyépítési valamint járulékos munkái (Garay u. 7-11. sz. között)
 • Hivatali épület gépjármű bejárat (Szabadság utca felőli bejárat) csatlakozó felület kialakítása, rekonstrukciója, vízelvezetés rendezése (207,4m2)

2020. évben összesen kb. 851,48 m2 burkolatot és ezen felül szegélyeket, árkot, 2 db buszmegálló tetőzetét tudunk újjáépíteni.

 

 

 

Beszámoló a magánszemélyek kommunálisa adójának

2019. évi felhasználásáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. 01. 01. napi hatállyal vezette be a magánszemélyek kommunális adóját azzal a céllal, hogy az adóbevételből – ahhoz ugyanannyit a költségvetésből hozzátéve – elsősorban járdaépítés, útfelújítás történjen.

2019. évben is folytatódott a járdaépítés. A kommunális adóból származó előirányzott bevételekből 2019. évben az alábbi járdaszakaszok, útszakaszok újultak meg:

 • Czuczor G. u. 1,5m x 45m szakaszon térköves járda építése (67,5 m2), illetve 51 m2 sérült térkő cseréje
 • Hársfa u 50-80. számok között útrekonstrukció (aszfalt és murva - 800 m2)
 • Eötvös utca részleges felújítása:
 • 73 fm hosszban és 3,5 m szélességben aszfalt kopóréteg készítése, süllyesztett szegély építésével (255,5 m2)
 • térkő burkolat készítése 30,0 m x 2,0 m (60 m2) felületen és 20,0 m x 4,0 m (80 m2) felületen, valamint 12,5 m x 2,75 m (34,4 m2) felületen, továbbá 32,4 m2 felületen
 • zúzottkő padka készítése 40,0 m x 2,5 m (100 m2) felületen
 •   Szentháromság tér járdaburkolat rekonstrukció: 4,0 x 3,7 m (14,8 m2), és 55 x 2 m (110m2), rámpa 20 x 0.8 m (16 m2), valamint 17 x 2 m (34 m2) lépcső
 • Templom főlépcső rekonstrukció
 • Rácvölgyi Közösségi Ház melletti, a kerékpárútig érő 1,5 m széles murvaszórt gyalogosút 130 fm
 • Arany J. – Kossuth tér útszélesítés(57,6 m2)
 • Aktív-park és Fürdő közötti járdaszakasz (55,3 m2)

Összesen több, mint 2570,8 m2 burkolat/felület újult meg.

A fejlesztéssel érintett helyszínek kiválasztásánál elsődleges szempont a sűrű forgalom, a nem megfelelő műszaki állapot és a lakossági igényeinek figyelembevétele. Természetesen több olyan útszakasz és járdaszakasztalálható a városban, ahol szintén szükséges lenne a beavatkozás, azonban a rendelkezésre álló keret miatt más forrásból vagy a következő években valósulhat meg kommunális adóból a fejlesztés.