Beszámoló a magánszemélyek kommunálisa adójának 2021. évi felhasználásáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. 01. 01. napi hatállyal vezette be a magánszemélyek kommunális adóját azzal a céllal, hogy az adóbevételből – ahhoz ugyanannyit a költségvetésből hozzátéve – elsősorban járdaépítés, útfelújítás történjen.

A kommunális adóból származó előirányzott bevételekből 2021. évben az alábbi járdaszakaszok, útszakaszok újultak meg:

 • Csokonai és Hunyadi utcák között 75 fm járda felújítási munkák (75 fm szegélyezés, 97,5m2 térburkolat, 50m új csőkorláttal)
 • Hirt F. utca aszfaltburkolat rekonstrukció (folyóka 256 m2, aknafedlapok szintre emelése, 908,8 m2 burkolat)

2021. évben összesen kb. 908,8 m2 aszfaltburkolatot, 97,5 m2 térburkolatot tudtunk újjáépíteni.

Beszámoló a magánszemélyek kommunálisa adójának 2020. évi felhasználásáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. 01. 01. napi hatállyal vezette be a magánszemélyek kommunális adóját azzal a céllal, hogy az adóbevételből – ahhoz ugyanannyit a költségvetésből hozzátéve – elsősorban járdaépítés, útfelújítás történjen.

2020. évben is folytatódott az út- és járdaépítés, amely költségeit a kommunális adóbevételből tervezi fedezni önkormányzatunk.

A kommunális adóból származó előirányzott bevételekből 2020. évben az alábbi járdaszakaszok, útszakaszok újultak meg:

 • Béri B. Á. Gimnázium melletti sétány (II. ütem építése) (107m2 a járulékos munkálatokkal együt
 • Szemere utca útburkolat részleges rekonstrukció és ároképítés (16 fm; ~200m2)
 • Széchenyi utca járdaépítés: térkő burkolat készítése a páros házszámú oldalon a sérült felületeken cca 250,68 m2 felületen, folyókákkal, alépítményi munkálatokkal
 • Széchenyi utcai kiegészítő munka - Csokonai utca: összekötő szakasz 27 fm, 32,4m2 felületen, folyókákkal, alépítményi munkálatokkal
 • Fornádi és Kecsegei településrészek buszmegállóinak tetőjavítási munkálatai
 • Kossuth téri gyalogos közlekedés kialakítása, térburkolat (54 m2)
 • Garay utca szegélyépítési valamint járulékos munkái (Garay u. 7-11. sz. között)
 • Hivatali épület gépjármű bejárat (Szabadság utca felőli bejárat) csatlakozó felület kialakítása, rekonstrukciója, vízelvezetés rendezése (207,4m2)

2020. évben összesen kb. 851,48 m2 burkolatot és ezen felül szegélyeket, árkot, 2 db buszmegálló tetőzetét tudunk újjáépíteni.

 

 

 

Beszámoló a magánszemélyek kommunálisa adójának

2019. évi felhasználásáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. 01. 01. napi hatállyal vezette be a magánszemélyek kommunális adóját azzal a céllal, hogy az adóbevételből – ahhoz ugyanannyit a költségvetésből hozzátéve – elsősorban járdaépítés, útfelújítás történjen.

2019. évben is folytatódott a járdaépítés. A kommunális adóból származó előirányzott bevételekből 2019. évben az alábbi járdaszakaszok, útszakaszok újultak meg:

 • Czuczor G. u. 1,5m x 45m szakaszon térköves járda építése (67,5 m2), illetve 51 m2 sérült térkő cseréje
 • Hársfa u 50-80. számok között útrekonstrukció (aszfalt és murva - 800 m2)
 • Eötvös utca részleges felújítása:
 • 73 fm hosszban és 3,5 m szélességben aszfalt kopóréteg készítése, süllyesztett szegély építésével (255,5 m2)
 • térkő burkolat készítése 30,0 m x 2,0 m (60 m2) felületen és 20,0 m x 4,0 m (80 m2) felületen, valamint 12,5 m x 2,75 m (34,4 m2) felületen, továbbá 32,4 m2 felületen
 • zúzottkő padka készítése 40,0 m x 2,5 m (100 m2) felületen
 •   Szentháromság tér járdaburkolat rekonstrukció: 4,0 x 3,7 m (14,8 m2), és 55 x 2 m (110m2), rámpa 20 x 0.8 m (16 m2), valamint 17 x 2 m (34 m2) lépcső
 • Templom főlépcső rekonstrukció
 • Rácvölgyi Közösségi Ház melletti, a kerékpárútig érő 1,5 m széles murvaszórt gyalogosút 130 fm
 • Arany J. – Kossuth tér útszélesítés(57,6 m2)
 • Aktív-park és Fürdő közötti járdaszakasz (55,3 m2)

Összesen több, mint 2570,8 m2 burkolat/felület újult meg.

A fejlesztéssel érintett helyszínek kiválasztásánál elsődleges szempont a sűrű forgalom, a nem megfelelő műszaki állapot és a lakossági igényeinek figyelembevétele. Természetesen több olyan útszakasz és járdaszakasztalálható a városban, ahol szintén szükséges lenne a beavatkozás, azonban a rendelkezésre álló keret miatt más forrásból vagy a következő években valósulhat meg kommunális adóból a fejlesztés.