Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020. szóló 80/2013. (X. 16.) OGY határozatban foglaltak végrehajtása érdekében 2019 februárjában döntött a Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozásáról.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai munkacsoport, amely tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú négy terület (közösség és együttműködés, megelőzés, gyógyítás és rehabilitáció, kínálatcsökkentés) szervezeteinek és intézményeinek munkájában. Tevékenységét a helyi drogstratégia alapján végzi tanácsadó és egyeztető fórumként.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum nevének hivatalos rövidítése: KEF.
A KEF székhelye: 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.
A KEF elérhetőségei: +36 74 570 803; tamasikef@gmail.com.
A KEF elnöke: Porga Ferenc, Tamási Város Polgármestere
A KEF titkára: Szaváriné dr. Bakonyi Lídia, Tamási Város Aljegyzője
A KEF koordinátora: Cseresznyés Balázs, Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének tagja, a képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának elnöke

 A KEF saját honlapjának linkje: http://www.kef.hu/forum/tamasi

Az aktuális lakossági kérdőív linkje: https://www.tamasi.hu/hirek/tamasi-kabitoszerugyi-egyezteto-forum---helyzetfelmeres--lakossagi-kerdoiv~n2678