Szennyvízelvezetési agglomeráció

 Tamási település szennyvíztisztító telepe jelenleg csak a településen keletkező szennyvizeket fogadja és tisztítja. Tamási település Pári és Nagykónyi településekkel 2.000 lakosegyenérték feletti agglomerációt alkotott.

Ezért tervezett a szennyvíztisztító telep fejlesztése, illetve a biológiai kapacitás bővítése.

A beruházás célja az, hogy a Tamási központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hozzá csatlakozó Nagykónyi és Pári települések szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése korszerű módon, a környezet minimális terhelésével megoldott legyen.

Ezért egyrészt szükséges a Tamási központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz csatlakozó települések (Nagykónyi és Pári) csatornázása, másrészt és a Tamási szennyvíztisztító telep fejlesztése, mely a csatlakozó települések terheléseinek figyelembevétele nélkül is indokolt.

A beruházás célja, hogy a jelenleg csatornázatlan Pári és Nagykónyi településeken valamint Tamási egyes csatornázatlan településrészein a szennyvízelvezetés és kezelés korszerű módon, a környezet minimális terhelésével megoldott legyen.

Az érintett területeken jelenleg a szennyvízelhelyezés közműpótló berendezések alkalmazásával történik. Ezek csekély arányban zárt szennyvíztárolók, a többségük viszont szikkasztó gödör/medence, melyekből a szennyvíz nagy része a talajba szivárog, jelentősen terhelve ezzel a talajt, talajvizet.

2016. május hónapban készült el a Tamási központú szennyvízelvezetési agglomeráció bővítés műszaki dokumentációja a 379/2015. (XII.8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. A Tamási központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz csatlakozó települések: Nagykónyi és Pári.

A dokumentáció alapján környezetvédelmi és gazdasági számítások szerint az érintett települések szennyvízkezelésnek a legkedvezőbb műszaki megoldás a szennyvízkezelésre, hogy az érintett települések csatlakoznak a meglévő Tamási központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz.

A Tamási központú szennyvízelvezetési agglomeráció bővítését és a Tamási szennyvíztisztító telep fejlesztését a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság 2016-ban jóváhagyta.

Tamási Város Önkormányzatának, Pári Község Önkormányzatának és Nagykónyi Község Önkormányzatának megbízásából elkészült az új szennyvízelvezetési agglomeráció projektjavaslata, amely az ITM felé benyújtásra került.

Tamási települését érintően a  „Tamási város szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése” megnevezésű projekt kapcsán 2021. január 01-től a hatályos Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban a szennyvíztelep korszerűsítése, bővítése nevesítésre került.

A projekt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. közreműködésében valósul meg.

A projekt kapcsán a szükséges közbeszerzés már megindításra került, a beruházás várhatóan 2022. évben megkezdődik.