„TAMÁSI KÜLTERÜLETI LAKOTT HELYEK IVÓVÍZELLÁTÁSÁNAK KIÉPÍTÉSE”

Újvárhegyi, kosbai, tuskósi és az adorjánújtelepiterületek ivóvízhálózat, valamint az adorjánpusztai és az öreghenyei ivóvízhálózat beruházás rövid bemutatása

2020-ban több olyan településrésze volt Tamásinak, ahol nemhogy nem volt megfelelő minőségű ivóvíz, de vezetékhálózat sem állt rendelkezésre. Erre pedig kötelez a Csatlakozási Szerződésben az ivóvizes szakterületen vállalt derogációs kötelezettség is. Annak érdekében, hogy ezen feladatát az önkormányzat teljesíteni tudja, ki kell építeni az ivóvízhálózatot, amelynek költsége meghaladja az önkormányzat anyagi lehetőségeit, hazai vagy uniós forrás biztosítása nélkül, tisztán saját forrásból a beruházás nem megvalósítható.

Tamási külterületei, ahol nem rendelkeznek vezetékes ivóvízzel: Adorjánújtelep, Adorjánpuszta, Újvárhegy egy része,Kobakhegy, Kosba, Szurokhegy egy része, Kishenye egy része, Öreghenye, Tuskós.

Jelenleg tartályos vízzel látjuk el az ott élőket. A nagy terület és a külterületi utak rossz állapota miatt rossz időjárás esetén nehéz feladat elé állítva a városüzemeltetésben dolgozókat. A földes, eső után sáros utak minőségét sok esetben tovább rontja a tartályt szállító gépjármű kényszerű, ám szükséges forgalma. Ez az ott élők életminőségét tovább rontja.

Adorjánpuszta, Fornádpuszta, Kecsegepuszta és Szemcsepuszta településrészek ivóvízellátása régi építésű vagy magánhálózaton keresztül biztosított, a víz minősége ezeken a helyeken ugyancsak nem megfelelő. Az érintettek száma itt 327 fő. (2019-es adat)
Az elmúlt közel másfél évtizedben arra számítottunk, hogy az ivóvízminőség-javító program keretein belül, európai uniós forrásból (KEOP, KEHOP) megoldódik a probléma.
A 2018. évben Önkormányzatunk arról értesült, hogy az ivóvízminőség javító programból fedezet hiány miatt a külterületi lakott helyek vízellátása nem biztosítható, illetve számos tervezett rekonstrukció is elmarad fedezethiány miatt.

Tervezett beavatkozások
A kivitelezés költsége meghaladja az önkormányzat anyagi lehetőségeit saját forrásból a beruházás nem megvalósítható.A Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok jogcímhez kapcsolódóan Tamási Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be az újvárhegyi, kosbai, tuskósi és az adorjánújtelepi területek ivóvízhálózatának, valamint az adorjánpusztai és az öreghenyei ivóvízhálózat kiépítésére. A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési NKft. támogatásra alkalmasnak minősítette azt és 436.530.000,- Ft támogatási összeget ítélt meg 2020. decemberében.
A kivitelezés 2021. második félévében kezdődött meg, amely keretein belül 2022. februárjában átadásra került üzemeltető DRV Zrt-nek az elkészült Adorjánújtelep vízvezeték hálózat, továbbá várhatóan 2022. márciusában átadásra fog kerülni a Kosba-Tuskós-Újvárhegyi vezetékhálózat is.
Az Adorján-puszta vezetékhálózat építési közbeszerzési kiírása 2022. márciusában jelent meg, a beruházás 2022. évben tervezetten megvalósul. Öreghenye településrész vezetékhálózat építési közbeszerzési kiírása 2022. tavaszán várható, a beruházás 2022-2023. évben tervezetten megvalósul.