Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda – Városüzemeltetési Csoport

Munkatársak

Szécsi László - csoportvezető

Telefon: 74/570-800/102

E-mail: szecsi.laszlo@tamasi.hu

Iroda: földszint 2-es iroda

Trunkos Beatrix

Telefon: 74/570-800/101

E-mail: trunkos.beatrix@tamasi.hu

Iroda: földszint 1-es iroda

Barkóczy Ferenc

Telefon: 74/570-800/101

E-mail: barkoczi.ferenc@tamasi.hu

Iroda: földszint 1-es iroda

Joó Mariann

Telefon: 74/570-800/103

E-mail: joo.mariann@tamasi.hu

Iroda: földszint 3-as iroda

1-es, 2-es ,3-as irodákban intézhető ügyek:

  A leírt feladatokkal kapcsolatos bejelentéseket, észrevételeket, kérelmeket az „általános bejelentő formanyomtatvány”-on keresztül tehetik meg, írásos formában a Polgármesteri Hivatal, 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. címére küldve, vagy digitális formában az uzemeltetes@tamasi.hu e-mail címre küldve. Az ügyintézési, válaszadási határidő jellemzően 30 nap.

  • Önkormányzati utak, hidak, járdák fenntartása, karbantartása, úthibák megszüntetése
  • Útburkolati jelek felfestése
  • Közútkezelői hatáskörébe utalt feladatok ellátása
  • Közútkezelői és egyéb útkezelői hozzájárulások kiadása
  • Síkosság mentesítés, hó eltakarítás
  • Útburkolati jelek felfestése

  Dokumentumok

  A leírt feladatokkal kapcsolatos bejelentéseket, észrevételeket, kérelmeket az „általános bejelentő formanyomtatvány”-on keresztül tehetik meg, írásos formában a Polgármesteri Hivatal, 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. címére küldve, vagy digitális formában az uzemeltetes@tamasi.hu e-mail címre küldve. Az ügyintézési, válaszadási határidő jellemzően 30 nap.

  • közterület tisztántartásával, lomtalanításával kapcsolatos feladatok

  Dokumentumok

  utcabútorok kezelése

  Dokumentumok

  A leírt feladatokkal kapcsolatos bejelentéseket, észrevételeket, kérelmeket az „általános bejelentő formanyomtatvány”-on keresztül tehetik meg, írásos formában a Polgármesteri Hivatal, 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. címére küldve, vagy digitális formában az uzemeltetes@tamasi.hu e-mail címre küldve. Az ügyintézési, válaszadási határidő jellemzően 30 nap.

  • csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása és üzemeltetése
  • települési folyékony hulladékkal kapcsolatos feladatok
  • települési vízellátással, csatornázással, szennyvíztisztítással és csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos feladatok
  • helyi vízelvezetéssel, vízkárelhárítással, ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatok

  Dokumentumok

  A leírt feladatokkal kapcsolatos bejelentéseket, észrevételeket, kérelmeket az „általános bejelentő formanyomtatvány”-on keresztül tehetik meg, írásos formában a Polgármesteri Hivatal, 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. címére küldve, vagy digitális formában az uzemeltetes@tamasi.hu e-mail címre küldve. Az ügyintézési, válaszadási határidő jellemzően 30 nap.

  • közvilágítási hálózat, köz- és térvilágítási rendszerek fenntartása, üzemeltetése

  Közvilágítási hibabejelentés a KOVIKA közvilágítási hibabejelentő portálon lehetséges: www.kovika.hu

  Dokumentumok

  A leírt feladatokkal kapcsolatos bejelentéseket, észrevételeket, kérelmeket az „általános bejelentő formanyomtatvány”-on keresztül tehetik meg, írásos formában a Polgármesteri Hivatal, 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. címére küldve, vagy digitális formában az uzemeltetes@tamasi.hu e-mail címre küldve. Az ügyintézési, válaszadási határidő jellemzően 30 nap.

  • játszóterek ellenőrzése, fenntartása, üzemeltetése
  • sportpálya épületének üzemeltetése

  Dokumentumok