Pályázati felhívás pénzügyi ügyintéző-pénztáros munkakör betöltésére

Pályázati felhívás pénzügyi ügyintéző-pénztáros munkakör betöltésére

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján a Tamási Polgármesteri Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző-pénztáros munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Tamási Polgármesteri Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.).

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének Pénzügyi és számviteli feladatkör az I. besorolási osztályban pontjában meghatározott képzettség, képesítés: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Ellátandó feladatok: Az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok pénztári teendőinek ellátása, a készpénzes okmányok (bevételek, kiadások) kontírozása, könyvelése, kötelezettségvállalások rögzítése, a munkakörhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, a belső kontrollrendszerben előírt feladatok elvégzése.

Pályázathoz csatolni kell:

 • személyi adatokat is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
 • végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolatát,
 • nyilatkozatot a személyes adatok kezelésére vonatkozóan,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Előnyt jelent:

 • közigazgatási gyakorlat,
 • ASP szakrendszer ismerete.

A közszolgálati jogviszony a pályázati eljárás lezárását követően azonnal betölthető, határozatlan időre létesül, hat hónapos próbaidő kikötésével.
Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezései szerint.

A pályázatot személyesen vagy postai úton: Tamási Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) kell benyújtani oly módon, hogy az 2021. szeptember 15-én 12.00 óráig beérkezzen. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simonné Horváth Andrea pénzügyi irodavezető nyújt a 74/570-800-as telefonszámon.

A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2021. szeptember 30.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

 

Tamási Polgármesteri Hivatal

 

Előző Pályázati felhívás közterület- felügyelő munkakör betöltésére