Pályázati felhívás közterület- felügyelő munkakör betöltésére

Pályázati felhívás közterület- felügyelő munkakör betöltésére

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján a
Tamási Polgármesteri Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) pályázatot hirdet közterület- felügyelő munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Tamási Polgármesteri Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.).


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • középiskolai végzettség
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

Ellátandó feladatok:

 • ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, valamint a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét,
 • közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, a településképi, állattartási, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi szabályok ellenőrzésében,
 • feladata a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
 • a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt következmények alkalmazása,
 • feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelésekor intézkedés, vagy intézkedés kezdeményezése,
 • a polgármester, a jegyző, illetve vezetője aktuális utasításainak ellátása,
 • munkája során keletkezett iratok, jegyzőkönyvek, jelentések, feljelentések, helyszíni bírságok rögzítése, adminisztrációja.

Pályázathoz csatolni kell:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint;
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik, valamint, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

Előnyt jelent:

 • közigazgatási alap-, szakvizsga megléte
 • Közterület-felügyelői, vagy rendvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • A közszolgálati jogviszony a pályázati eljárás lezárását követően azonnal betölthető, határozatlan időre létesül, hat hónapos próbaidő kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezései szerint.

A pályázatot személyesen vagy postai úton: Tamási Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda vezetőjénél (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) kell benyújtani oly módon, hogy az 2022. március 16. napjáig beérkezzen. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Menyhárt Judit Hatósági Irodavezető nyújt a 74/570-800/113-as telefonszámon.

A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2022. március 31.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Tamási Polgármesteri Hivatal

 

 

 

 

Előző Pályázat felhívás pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére