Pályázati felhívás karbantartó-gondnok munkakör betöltésére

Tamási Város Önkormányzata pályázatot hirdet karbantartó/gondnok munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: határozatlan, a Munka Törvénykönyve szerinti próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tamási Város Önkormányzata által fenntartott és üzemeltetett ingatlanok
A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok: Az ingatlan(ok) műszaki állapotának rendszeres ellenőrzése, a szükséges hibaelhárítási, javítási, karbantartási, üzemeltetési feladatok ellátása, közreműködés a létesítmény(ek) programjainak technikai megvalósításában, zöldfelületek gondozása, téli időszakban csúszásmentesítési feladatok ellátása, szükség esetén ingatlan nyitása, zárása.
Jogállás, munkabér, juttatások: A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Középfokú (minimum szakmunkás) képesítés, műszaki szakképesítés (preferált: hegesztő, központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő, víz- és csőhálózatszerelő, villanyszerelő, továbbá asztalos, burkoló, épület- és szerkezetlakatos, festő-mázoló-tapétázó, kőműves, szerkezetépítő- és szerelő, szerszám- és készülékgyártó),büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,cselekvőképesség„B” kategóriás jogosítvány


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Több szakmában való jártasság, karbantartói szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz,az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához, pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel közléséhez.


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2021. július-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.


A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tamási Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.). Kérjük a borítékon az alábbit feltüntetni: „Álláspályázat: karbantartó/gondnok”Elektronikus úton beruhazas@tamasi.hu e-mail címen keresztül. Elektronikus úton megküldött pályázat esetén a tárgymezőbe kérjük feltüntetni: „Álláspályázat: karbantartó/gondnok”


A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet

Előző Pályázati felhívás pénzügyi ügyintéző-pénztáros munkakör betöltésére