Állásajánlat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7090 Tamási, Béri Balogh Ádám utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása 4 hónapos próbaidővel

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola,  óvodapedagógus

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: német nemzetiségi óvodapedagógus

Elvárt kompetenciák: gyermekközpontúság, hivatástudat,  együttműködés,  csapatszellem

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok, fényképpel ellátott önéletrajz, motivációs levél (munkaalkalmassági igazolás bemutatása munkába lépéskor)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 7.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Beréti-Stier  Márta  nyújt,  a 06205610114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tamási Aranyerdő óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7090 Tamási, Béri Balogh Ádám utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetnia pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 163/2021. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Beréti-Stier Márta részére a aranyerdoovi@gmail.com E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Beréti-Stier Márta, Tolna megye, 7090 Tamási, Béri Balogh Ádám utca 1-3. .


A pályázat elbírálásának határideje: 2021.június  17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aranyerdoovi.hu honlapon szerezhet.

Előző Pályázati felhívás karbantartó-gondnok munkakör betöltésére