Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város

Kedvezményezett: Tamási Város Önkormányzata
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003
Projekt kezdete: 2017.05.24.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.12.31.
Projekt összköltsége: 474.912.147,- Ft
Támogatás intenzitás: 100%

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Zöld város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú projektje révén, olyan megújított területek kialakítása, megteremtése valósulhatott meg, melyek új kulturális, közösségi tereikkel, funkcióikkal a város kedvelt találkozóhelyeivé, a szabadidős tevékenységek és kulturális rendezvények új helyszíneivé válnak a város életében. Az európai uniós támogatás mintegy 474,91 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatással járult hozzá Tamási „Zöld város” projektjének megvalósításához.

A projekt akcióterületén belül a következő fejlesztések valósultak meg:

Aktív Park kialakítása: A kialakított aktív park olyan többfunkciós szabadtéri helyszín, amelytérben és időben tágítja a helyi közösségi élet lehetőségeit. A park részeként elkészült rendezvénytér és beszerzett mobil színpad a különböző szabadtéri képzőművészeti kiállítások, kistérségi bemutatók, piacok, kulturális bemutató rendezvények, sporteseményekmegrendezéséhez kínál megfelelő teret. A parkban kialakított sétányok, asztalok és padok, kihelyezett napvitorlák a kikapcsolódást, pihenés lehetőségét teremtik meg. A kerékpáros pumpapálya, a kültéri kondicionáló, testedző “streetworkout” tér és gyermekjátszótér, a parkban elhelyezett különböző játszó- és sporteszközökmegfelelő, elérhető időtöltést kínálnak a sportolni és az aktív pihenésre vágyóknak.

Helyi Termék Logisztikai Központ: A helyi termékek értékesítésének, piacra kerülésének lehetősége – az elérhető termékek feltérképezése, a feldolgozás leszervezése, segítése szakmai tanácsadással, az árusítás-értékesítés szervezése –javul a logisztikai központ létrehozásával. A logisztikai központ, mint üzleti és vállalkozói tevékenységet szolgáló funkció jelenik meg a projektnek köszönhetően, hiszen itt történik majd a helyi és a környező településekről beszállított áru elosztása, a különböző logisztikai feladatok ellátása, valamint a termékek rövid ideig történő tárolása és kereskedelme.

Városi zöldfelületek rekonstrukciója: Különböző zöldfelületi fejlesztések kerültek megvalósításra a projekt részeként, hiszen nagy szerepet kapott a „Zöld város” kialakításában a zöld területek rekonstrukciója, rehabilitációja és megújítása. Ez a projekt elem magába foglalta a Fenyves növényállományának megújítását és az ott szükséges faápolási munkák elvégzését, valamint a város különböző pontjain új növényágyak kialakítását, faültetéseket, egyéb növényápolási munkákat. Emellett, a zöldfelületek további ápolásához és rendben tartásához, a projekt keretében beszerzésre kerültek különböző kertészeti eszközök.

Tanösvény: A Fenyves-tanösvény kialakításának célja egy olyan zöldinfrastruktúra elem létrehozása volt, amely környezettudatos kikapcsolódási, sportolási lehetőséget teremt, ugyanakkor ismeretanyaggal, természet- és környezetvédelmi célú neveléssel is kiegészül. A tanösvény kialakításának köszönhetően a Fenyves új funkcióval egészült ki, amely a jövőben akár ráépülő elemekkel és új útvonalak kialakításával is tovább bővülhet.

Véderdő: A zöldfelületi átalakítások során a kialakított védő fasorral/véderdővel olyan terület, védőzóna jött létre, amely rövid idő alatt javítja a környék mikroklímáját, csökkenti a porterhelést, illetve a zajvédelemhez hozzájárul.

Liget-játszótér: A projekt keretében kialakított játszótér a hagyományos és monofunkciós játékszerek mellett változatos, többfunkciós, a gyerekek fantáziáját elindító és motiváló tereket(kismotoros pálya, ugróiskola, „játszókígyó”, süllyesztett vandálbiztos trambulin), illetve játszófelületeket tartalmaz, melyek több korosztály számára nyújt kikapcsolódási lehetőséget. Fontosnak tartottuk, hogy a formai alakítás szabadságát kihasználva a gyerekekszámára inspiráló, mozgáskoordinációt fejlesztő és szellemileg egyaránt frissítő játszótér kialakítás valósuljon meg. A kihelyezett köztéri berendezéseknek (padok, hulladékgyűjtők), valamint a játszótér központi elhelyezkedésének köszönhetően, családi programok megtartására is alkalmas, népszerű és magas kihasználtságú funkció jöhetett létre a projekt keretében.

Sétautak: A projekt előbbiekben felsorolt elemeinek,kijelöltsétaúttal történő összekötésével biztosítottuk a fejlesztés térben történő együttműködését, a zöldfelületek hálózatba, rendszerbe történő összefoglalását. A különböző sétautak mentén, a városképbe és annak arculatába illeszkedő utcabútorok (padok, asztalok, hulladékgyűjtők, virágtartók) kerültek kihelyezésre.

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003

Projekt kezdete: 2017.05.24.

Projekt fizikai befejezésének napja: 2020.08.21.

Projekt összköltsége: 475.408.107,- Ft

Támogatás összege: 474.912.147,- Ft

Támogatás intenzitás: 100%

 

Az akcióterületen belül a következő fejlesztések a tervezettek:

Előző Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával