Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése

Kedvezményezett: Tamási Város Önkormányzata
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00031
Projekt kezdete: 2017.06.01.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.07.31.
Projekt összköltsége: 191.138.507,- Ft
Támogatás intenzitás: 100%

Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetéseTamási Város Önkormányzata meg kívánja oldani a Tamási Termálfürdőt tartalmazó miklósvári vízgyűjtőterület csapadékvíz elvezetését, különös tekintettel a Termálfürdő valamint a fürdő és a Koppány-patak által határolt területre.

A Tamási Termálfürdő és a Koppány-patak közötti terület tereprendezése elengedhetetlen a probléma megoldásához. A terület feltöltése részben megvalósult, az ehhez kapcsolódó földmeder részben betemetésre került, így a vízelvezetés más jellegű megoldása szükséges. Az árok kanyargó nyomvonala azért volt indokolt, mert a termálfürdő hulladékvize ide került bevezetésre, ami a hőszennyezés miatt nem kerülhetett közvetlenül a Koppányba. A hosszan kanyargó árokban a hulladék víz lehűlt mielőtt a patakba jutott volna. A tervezett árokrendezés után a termálfürdő területén vízhűtő torony kerül megépítésre, mely a termálvíz lehűtésére szolgál, így a hosszú ároknyomvonal kialakítására a továbbiakban nem szükséges.

A meglévő árok részben betemetésre került, így korábbi (csak részleges) funkcióját sem képes ellátni, ezért a csapadékvíz nem jut el a befogadóig, ezáltal hozzájárul a belvizes terület növekedéséhez.

A terület tereprendezésnél a terepszintek illetve terepesések kialakításnál már célszerű figyelembe venni a választott csapadékvíz-elvezetési hálózatot, mivel ez lesz a területen keletkező csapadékvíz befogadója is. Úgy kell kialakítani a terepszintet, hogy a víz elvezethető legyen, ne alakuljanak ki ismét belvizes területek.

A Koppány magas vízállásánál a csapadékvíz befogadóba vezetése nem lehetséges, mivel a bevezetés szintjét meghaladja a Koppány vízszintje. Mivel a bevezetésnél nincs csővégcsappantyú, nem lehet megakadályozni a Koppány vizének visszaáramlását a területre. Emiatt szükséges az átereszen csővégcsappantyút elhelyezni. A csappantyú lezárt állapotában azonban meg kell oldani a csapadékvíz átemelését a Koppányba, ehhez záportározó és csapadékvíz-átemelő építésére van szükség.

Előző Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város