Városi Művelődési Központ Tamási a köznevelés eredményességéért

Támogatási szerződés száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00179
Kedvezményezett: TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYÜ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR
Projekt kezdete: 2018.07.01.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.
Projekt összköltsége: 15.300.737,- Ft
Támogatás intenzitás: 100%

Városi Művelődési Központ Tamási a köznevelés eredményességéértA projekt célja a Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár kulturális kínálatába olyan típusú programok létrehozása, mely hozzájárul az oktatási-nevelési intézményekben járó gyerekek és diákok ismeretének és tudásának gyarapításához, kompetenciáinak fejlesztéséhez, és ezzel együtt a Városi Művelődési Központ kulturális szolgáltatásai és programkínálata is fejlesztésre kerül.  Cél a tanórán kívüli, non formális tanulás előtérbe kerülése. A projekt célja, hogy hozzájáruljon a tudás gyarapodásához, az eltérő szociokulturális háttérből adódó különbségek felszámolásához, a megszerzett ismeretanyag által a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkenéséhez, és a köznevelés eredményességéhez és hatékonyságához.
A célok illeszkednek az együttműködő partnerek pedagógiai és nevelési programjaihoz, valamint a felmérés által meghatározott célcsoport igényeihez.

A Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár 7 nevelési-oktatási intézménnyel együttműködve valósítja meg a programot.
A projektben a jó együttműködésnek köszönhetően az alábbi intézmények vesznek részt:
1.) Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma (7090 Tamási, Deák F utca 6-8)
2.) Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium és Óvoda (7090 Tamási, Bezerédj u. 1)
3.) Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7090 Tamási, Szabadság u. 38-40)
4.) Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde (7090 Tamási, Béri Balog Á. u. 1-3)
5.) Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7090 Tamási, Szabadság u. 38-40)
6.) Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Nagykónyi Tagiskolája (7092 Nagykónyi, Iskola u. 315)
7.) Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Regölyi Tagiskolája (7193 Regöly, Rákóczi u. 1)
Az együttműködő intézmények közül 3 db általános iskola, 1 db alapfokú művészeti iskola (tagintézmény), 1 db szakiskolai oktatási intézmény, 1 db gimnázium, és 1 db óvoda. A 7 intézményből 2 a támogatást igénylő székhelyétől eltérő településen található (Regöly és Nagykónyi).  A projektben a fenti nevelési-oktatási intézményekbe járó gyerekek és tanulók vesznek részt.
A projektben az alábbi foglalkoztatási formák valósulnak meg: heti szakkör, kulturális óra, tehetséggondozó-, fejlesztő- és felzárkóztató kiscsoport, tábor, vetélkedők, klubfoglalkozások, témanap és témahét, művészeti csoport
Városi Művelődési Központ Tamási a köznevelés eredményességéért

- kedvezményezett: TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYÜ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR
- projektkód: EFOP-3.3.2-16-2016-00179
- projektcím: Városi Művelődési Központ Tamási a köznevelés eredményességéért
- projekt megvalósításának  kezdete: 2018.07.01.
- projekt tervezett fizikai befejezése: 2019.12.31.
- támogatás intenzitása: 100%
- támogatás összege: 15 300 737 Ft
- projekt összköltsége: 15 300 737 Ft
- forrás: Európai Szociális Alap (ESZA)

Előző TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA