TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Operatív program: Európai Szociális Alap - Európai Strukturális és Beruházási Alapok
Támogatási szerződés száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01159
Projekt kezdete: 2017.06.30.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.06.30.
Projekt összköltsége: 6.997.092,- Ft
Támogatás intenzitás: 100%

A Tamási Közös Önkormányzati Hivatalnak – amely Értényi és Koppányszántói Kirendeltségével közösen végzi munkáját –kötelező feladatai között meghatározó súllyal szerepel a közterületek fenntartása és a közszolgáltatások biztosítása, melyek a minőségi élet feltételeinek alapvető igényszintjét adják. Jelenlegi gazdasági stratégiai programunkban kiemelt figyelmet fordítunk az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások, az önkormányzati feladatok minél magasabb színvonalú ellátására, azaz egy élhető, intelligens és vonzó település megteremtésére és fenntartására. Az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetésével és az önkormányzat ASP központhoz történő csatlakozásával csökkennek a helyi szintű adminisztratív terhelések, a szolgáltató közigazgatási feltételek és az azokhoz kapcsolódó elektronikus folyamatok (e-ügyintézés) pedig magasabb szintű, korszerű megoldásokkal valósíthatóak meg. Az ASP rendszert szinte valamennyi hivatali köztisztviselő használja, a települési portál rendszer és az elektronikus ügyintézés pedig a lakosság felé nyújtott magasabb szintű szolgáltatást eredményez.

A fejlesztésnek köszönhetően Tamási Közös Önkormányzati Hivatala csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez, amely magába foglalja a csatlakozáshoz szükséges előkészületeket (eszközbeszerzés, szabályozási keretek kialakítása, elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése), az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítását és migrációját, az ASP szolgáltatáshoz kapcsolódó oktatásokon való részvételt, valamint a rendszercsatlakozás tesztelését és végső ellenőrzését.

Az eszközbeszerzés során 7 új munkaállomás (PC illetve laptop és szoftver), 44 kártyaolvasó és 1 db switch eszköz kerül beszerzésre, amelyeknek köszönhetően az ASP csatlakozáshoz és annak hatékony működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek adottak.

A működésfejlesztéssel és a szabályozási keretek kialakításával az érintett szabályzatok (IT biztonsági szabályzat, iratkezelési szabályzat) módosításra kerülnek, a különböző szervezeti-ügyviteli változások beépülnek a működési rendbe, ezzel biztosítva a rendszer áttekinthető és követhető működését.

Az önkormányzati elektronikus ügyintézés kialakításához először is megszületnek az ehhez kapcsolódó belső szabályozások és önkormányzati rendeletek, majd lezajlik az érintett ügyintézők felkészítése a feladatok ellátására, melynek köszönhetően az e-ügyintézés hatékonyan, szervezett keretek között végezhető.

Az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása során első lépésként történik az adattisztítás 3 fő önkormányzati alkalmazott segítségével. Az adattisztításnak köszönhetően a migrálásra kerülő adatok minősége javul. Ezt követi a rendszer testreszabása szakértői szolgáltatás igénybevételével, amely során beállításra kerülnek az önkormányzat működésére vonatkozó egyedi paraméterek, a hozzáférésre jogosultak köre, valamint az indításhoz szükséges beállítások. Ezt követi az adatmigráció, mikor az önkormányzat korábbi nyilvántartásaiból migrálhatja adatait az ASP rendszerbe (4 szakrendszer migrálására kerülne sor: iratkezelő rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer), a meghatározott módszertan alapján. A migráció során felmerülő esetleges hibák a folyamat elvégzése alatt javíthatóak.

Az ASP szolgáltatás bevezetéséhez és kezeléséhez kapcsolódó oktatásokon való részvételeknek köszönhetően az új rendszer részletes megismerése, szakszerű ismerete és kezelése lehetővé teszi a magasabb szintű önkormányzati szolgáltatások nyújtását és a munkavégzés hatékonyságának növelését.

Az utolsó szükséges tevékenység az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során a tesztelés és ellenőrzés. Az önkormányzat ellenőrzi a számára kialakított szolgáltatások működését, a migrált és átadott adatok helyességét. Az alapos ellenőrzéssel és sokoldalú teszteléssel elkerülhetőek az esetlegesen felmerülő, a szolgáltatás használatával kapcsolatos problémák és hibák.

A projekt megvalósítása 100%-os támogatási intenzitással, 6.997.092 Ft támogatási összeggel valósulhat meg. Ennek megfelelően, a beszerzések kapcsán közbeszerzési kötelezettség nem áll fenn.

Előző Tamási Város és Pári Község földútjainak stabilizálása