Tamási Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése

A 737.567.290 forint támogatást Tamási Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítésére fordítják.

Tamási Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése

A 737.567.290 forint támogatást Tamási Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítésére fordítják.

Projekt megnevezése: „Tamási Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése"

Pályázat neve: KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása

Forrás megnevezése: Kohéziós Alap és hazai központi költségvetési előirányzat

Beruházás helye (régió): Dél-Dunántúl

Megítélt összeg: 737.567.290 HUF

Támogatási arány: 83,848431 %

A város szennyvízcsatorna hálózatának bővítésére szolgáló KEOP-1.2.0/B/10-2010-077 azonosítószámú projekt maga a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint Tamási Város Önkormányzata között jött létre. A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdete időpontja 2012. szeptember 20., tervezett befejezési időpontja pedig 2015. március 15. A saját forrás (önerő) nagysága 142.076.230 HUF. A projekt általános célja Tamási Város csatornahálózatának bővítése, Tamási Város ÉNy-i és DK-i városrészének csatornázása 92,46%-os rákötési aránnyal (a fenntartási időszak végére), elsődleges célcsoportja Tamási Város fejlesztéssel érintett két településrészének lakossága (1978 fő). A projekt munkálatainak kivitelezője a BK-Tamási Konzorcium, melyben konzorciumvezető a Betonútépítő Zrt. és konzorciumi tag a Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt. A fejlesztés révén 13.831 folyóméter gerincvezeték épül ki (11.268 folyóméter gravitációs és 2.563 folyóméter nyomóvezeték), 782 db bekötéssel, így az egységnyi belterületi gerincvezeték hosszra eső ellátandó lakosok száma 143 fő/km lesz és kb. 57 db/km lesz a csatlakozó lakások száma. A meglévő tamási szennyvíztelep kapacitásának kiépítettsége 3.150 m3/d, amely megfelelően ki tudja szolgálni az igényeket a fejlesztést követően is. A megnövekedett szennyvízmennyiségének a szennyvíztisztító telepre történő elvezetésére a jelenlegi hálózat is alkalmas.

3
Előző Tamási Város közvilágításának energiatakarékos átalakítása