Tamási Város közvilágításának energiatakarékos átalakítása

(KEOP-5.5.0/K/14-2014-0005)
A pályázat benyújtója és a projekt megvalósítója Tamási Város Önkormányzata. A projekt megvalósítási helyszíne Tamási város teljes közigazgatási területe. A projekt keretében meglévő, elhasználódott és gyenge hatásfokkal működő 1445 db világítótest cseréje valósul meg új, modern, energiatakarékos LED-es világítótestek felhasználásával.

A projekt amellett, hogy jelentősen csökkenti az üzemeltetési költségeket, nagymértékben hozzájárul a primer energia megtakarításon keresztül a környezeti terhelés csökkentéséhez is.

Megítélt támogatás
258.963.030,- Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete 2015.01.02.
Projekt megvalósítás tervezett befejezése 2015.07.02.
Előző Esélyteremtő programok megvalósítása a Tamási járásban