Komplex telep-program Tamási szegregátumában Kosbán és Újvárhegyen

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0040
A 146 363 784 forint támogatást a Tamási Város Kosba és Újvárhegy területén lévő szegregátumban élő emberek szociális, integrációs, oktatási, egészségügyi, közösségi helyzetének fejlesztésére fordítják.

A projekt Tamási Város Kosba, és Újvárhegy területén lévő szegregátumban élő emberek szociális, integrációs, oktatási, egészségügyi, közösségi helyzetének a fejlesztésére dolgozott ki komplex beavatkozási tervet. Cél az integráció, a halmozottan hátrányos helyzetből fakadó generációk között átívelő problémákra megoldás mutatása, a közösség aktív részvételének a kialakítása, az egyéni fejlődésben, mint a közösségé formálódásban. A projekt 24 hónap időtartamú, és 4 fős konzorcium valósítja meg.

Forrás megnevezése:

ESZA

Megítélt összeg:

146 363 784 .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2013.06.14

Forrás megnevezése:

ESZA

Megítélt összeg:

146 363 784 .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2013.06.14

Forrás megnevezése:

ESZA

Forrás megnevezése:

Forrás megnevezése:

ESZA

ESZA

Megítélt összeg:

146 363 784 .- HUF

Megítélt összeg:

Megítélt összeg:

146 363 784 .- HUF

146 363 784 .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatás aránya:

Támogatás aránya:

100 %

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2013.06.14

Támogatási döntés dátuma:

Támogatási döntés dátuma:

2013.06.14

2013.06.14

Előző Tamási Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése