Tamási Város és Pári Község földútjainak stabilizálása

Kedvezményezett neve: Tamási Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Pári Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Projekt címe, azonosító száma: Tamási Város és Pári Község földútjainak stabilizálása, 1826826689
Szerződött támogatás összege: 76 421 691 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 95%

Projekt tartalmának rövid bemutatása:
A Tamásira vonatkozó infrastrukturális fejlesztések 4 különböző helyszínen valósulnak meg. Az első útszakasz 640 m (Erdőrész, szántóföldi gyűjtő út hrsz: 0766/2), a második 523 m (Szurdok-hegy, szántóföldi gyűjtő út hrsz: 0890/40), a harmadik 1570 m (Öreghenye, szántóföldi gyűjtő út hrsz: 0767 és 0771), a negyedik útszakasz pedig 600 m (Cseringát, szántóföldi gyűjtő út hrsz: 0725/1, 0721 és 0662) hosszúságban kerül felújításra (összesen 3333 m).
A stabilizálásra tervezett útszakaszok mindegyike 1 sávos, 3 m sávszélességű, 1 m padkaszélességű és 8 m koronaszélességű. A tervezési sebesség 20-40 km/h, a terhelési osztály A3. A kötőanyag nélküli burkolat megerősítés minden esetben folytonos zúzottkő alappal történik (20-25, illetve 10 cm vastagságban), 0-5 cm profil kialakítással. Két útszakasz egy-egy részletén van szükség kötőanyag nélküli burkolat építésre, amely 25 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alappal és 20 cm homokkal/homokos kaviccsal kerül kialakításra. A felújítással érintett szakaszok egyes részén a földutak mellett meglévő árok található. Az utak jókarba helyezése során a meglévő vízelvezetési rendszer nem módosul, csupán azok tisztítása szükséges. A tervezési-kivitelezési szakasz műtárgyakat nem érint. A földutak felújítása során se a helyszínrajzi, se a hossz-szelvényi vonalvezetés nem változik. A meglévő burkolat szélessége is változatlan marad, a típusa továbbra is kötőanyag nélküli pályaszerkezet.
A felújításra kerülő és a Tamásiban található egyéb földutak karbantartásához szükséges erőgép és a hozzá kapcsolódó munkagépek (függesztett gréder, rézsűkasza, gémeskasza) beszerzése is megvalósul a pályázat lebonyolítása során.

Tamási Város és Pári Község földútjainak stabilizálásaA Páriban megvalósítani kívánt infrastrukturális fejlesztés egy 693 m hosszúságú külterületi földút szakaszt érint. A stabilizálásra tervezett útszakasz 1 forgalmi sávval rendelkezik, amelynek szélessége 3 m. A megfeleltetett tervezési sebesség 30 km/h, a padkaszélesség 0,5-0,5 m, a tervezett koronaszélesség 4 m. A stabilizálás 20 cm vastagságú murvaterítéssel és tömörítéssel, 45% oldallezárással valósul meg. A stabilizált útszakasz egyoldali 2%-os eséssel, a padkák 50-50 cm szélességben pedig 5 %-os oldaleséssel tervezettek a völgy felé, biztosítva ezzel a víz zavartalan átengedését. A kiépítés a vízgyűjtő területet és az áramlási viszonyokat nem változtatja meg, így a feleslegesen elfolyó vizek zavartalanul átfolynak az úton.
Az útstabilizálás kiegészítéseként kihelyezésre kerül 4 db tájékoztatást adó és figyelmeztető jelzőtábla, valamint beszerzésre kerül a földutak karbantartásához szükséges erőgép is.

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):
2019.10.31.

https://ec.europa.eu/agriculture/

https://ec.europa.eu/agriculture/
Előző Infrastrukturális fejlesztés Tamási külterületén