Esélyteremtő programok megvalósítása a Tamási járásban

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0110
Megítélt támogatás: 33.992.810 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2014.12.01.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2015.11.30.

Tamási Város Önkormányzata eddig két alkalommal pályázott sikeresen Államreform operatív programra (ÁROP) és valósított meg annak keretében különböző tevékenységeket, programokat, amelyek elsősorban szervezetfejlesztéshez kapcsolódtak. Jelen konstrukcióra kizárólag járásszékhely települések pályázhatnak, azon belül is azok, amelyek rendelkeznek hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP).

A projekt olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, melyek célja a Tamási járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködés kialakítása és megerősítése. Tekintettel arra, hogy a járási szintű együttműködés javítja a feladatok szervezésének, ellátásának minőségét és koordinációját, ésszerű költségfelhasználást tesz lehetővé, így jelentősen javulhat a költséghatékonyság és problémakezelés színvonala. Az együttműködések hatékonyabbá teszik a járáson belüli feladatellátást, hozzájárulnak a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, a járásban dolgozó szakemberek tevékenységeinek köszönhetően pedig az önkormányzati együttműködésben résztvevő kistelepülések is szakmai támogatáshoz juthatnak.

A pályázat célja:
Az egy járáshoz tartozó települési önkormányzatok együttműködése:
  • hatékonyabbá teszi a járáson belüli feladatellátást (jelen konstrukció esetében elsősorban a Helyi Esélyegyenlőségi Programok végrehajtása tekintetében), hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához;
  • a járásban dolgozó szakemberek koordinációs, szervező, és tanácsadási tevékenységének köszönhetően az önkormányzati együttműködésben résztvevő kistelepülések is szakmai támogatáshoz juthatnak.
  • hatékonyabbá teszi a járáson belüli feladatellátást (jelen konstrukció esetében elsősorban a Helyi Esélyegyenlőségi Programok végrehajtása tekintetében), hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához;
  • a járásban dolgozó szakemberek koordinációs, szervező, és tanácsadási tevékenységének köszönhetően az önkormányzati együttműködésben résztvevő kistelepülések is szakmai támogatáshoz juthatnak.
A projekt keretében több, mint 500 fő bevonásával 31 rendezvény lebonyolítására, 11 felzárkóztatási kerekasztal megszervezésére kerül sor.

A projekt várható eredményei:
Kialakításra kerülnek az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködések a járásokban.
Kialakulnak, megerősödnek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezéshelyi rendszerei (civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával), a HEP-ek megvalósításának vonatkozásában (lehatárolva az ÁROP-1.A.6 pályázati konstrukcióban megvalósított feladatoktól).
Létrejön a felzárkózással kapcsolatos, kiemelten a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban foglalt feladatok járási szintű egyeztetésének párbeszédfóruma (járási szintű felzárkózási kerekasztalok).
Elkészül a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó – a járási felzárkózási kerekasztal által elfogadott - „Esélyteremtő-programterv”.
Megvalósul a területi együttműködés eredményeként létrejött felzárkózási, egyenlő esélyek biztosítását célzó „Esélyteremtő-programtervek” disszeminációja.
Előző Tamási – Buda városrész komplex rehabilitációja