Tamási a kerékpárosbarát város

Kedvezményezett: Tamási Város Önkormányzata
Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004
Projekt kezdete: 2017.05.30.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.31.
Projekt összköltsége: 379.197.248,- Ft
Támogatás intenzitás: 100%

Tamási a kerékpárosbarát városA kerékpáros közlekedés szerepe az alternatív közlekedési módok közül egyre jelentősebb, legyen szó akár a turisztikai célú, akár a napi hivatásforgalomról. A kerékpáros forgalom növekedését követve napjainkban már alapvetően elvárható biztonságos, közúttól elválasztott kerékpárút-szakaszok építése, valamint fokozatosan ezek nyomvonal-hálózattá szervezése.
Tamási mind az országos jelentőségű, megyei mind pedig a helyi jelentőségű településközi kerékpárút-hálózat integráns tagja. A kerékpárutakon keresztül nem csupán a szomszédos települések érhetőek el, hanem nagy jelentőséggel bír a településen belüli közlekedésben is.
A kiépített kerékpárutak szorosan illeszkednek a környezettudatos és egészségtudatos turisztikai fejlesztésekhez. A kerékpárút-hálózat egyaránt fontos szerepet tölt be a szabadidős célú és a napi szintű hivatásforgalmi kerékpáros forgalom számára.
Tamási Város Önkormányzata az elmúlt évek során több forrásból is fejlesztette kerékpárút hálózatát, tette ezt két cél érdekében. Elsődlegesen a munkába járás feltételeinek biztosítása érdekében, másodlagosan a turisztikai jelleg dominált a kialakításban, hogy a városban található turisztikai attrakciók, kiemelten a fürdő elérhető legyen, illetve a környező települések elérése a városon kívüli kisebb-nagyobb kerékpártúrák szervezésével.

A jelenlegi fejlesztés elsődleges eredménye a már meglévő kerékpár útvonalak/nyomvonalak összekapcsolása és egy északi külső iparterület becsatolása a kerékpárút-hálózatba, amely több száz munkavállaló munkába járását könnyíti meg, illetve teszi balesetmentessé, mivel nem a viszonylag nagy forgalmú főúton kell haladniuk.
A kerékpárút-hálózat fejlesztése során az alábbi alapelvek kerültek meghatározásra: a fejlesztések során fő cél az összefüggő, hálózati szemléletű fejlesztések megfogalmazása, valamint a kerékpáros hálózat elemei teremtsenek kapcsolatot a főbb lakóterületek, a munkahelyek, fontosabb intézmények, idegenforgalmi szempontból fontos pontok és a belváros, városközpont között. Ennek megfelelően a tervezett szakaszok megépítésével a várost átszelő 61-es főút melletti területek egy része (szakképző iskola), valamint az északi településrész (lakóövezet és iparterület) kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A projekt keretében mindösszesen kb. 11,6 km új kerékpárút és létesítményei épülnek.

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása
Előző A Dám Önkormányzati Társulás szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése eszközbeszerzéssel