A Dám Önkormányzati Társulás szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése eszközbeszerzéssel

Kedvezményezett: DÁM Önkormányzati Társulás
Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00008
Projekt kezdete: 2017. 06. 01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2017. 12. 31.
Projekt összköltsége: 41.644.974 Ft
Támogatás intenzitás: 100%

A Társulás fenntartásában álló intézmények több szempontból hátrányos helyzetű területen nyújtanak ellátottaik számára szociális alap- és szakosított szolgáltatásokat. Az intézmények feladataik ellátásához szükséges eszközellátottságuk hiányos, vagy a meglévő eszközök elöregedettek, nem hatékonyak és nem energiatakarékosak. A Társulás a projekt keretében kívánja az eszközöket pótolni, cserélni a leromlott állapotúakat, vagy beszerezni olyat, amelyekre eddig nem volt lehetősége.

A projekt keretében beszerzendő eszközök, gépek mind magas energiaosztályúak, fogyasztásuk alacsony, fenntartásuk gazdaságos, várhatóan csökkennek a rezsiköltségek.

Mindezek eredményeképpen javul az intézmények valamennyi meglévő szolgáltatásainak minősége, az ellátottak elégedettsége, a dolgozók feladat-ellátási körülménye és minősége.

A projektben összesen 4 szociális alapellátási szolgáltatás fejlesztése valósul meg az alábbi helyszíneken:

Tamási és Környéke Szociális Központ (Székhely)

  • Szociális étkeztetés
  • Idősek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása
  • Házi segítségnyújtás


Tamási és Környéke Szociális Központ telephelyein:

  • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Tamási Kossuth tér 17
  • Idősek nappali ellátása Magyarkeszi Köztársaság út 4-6.


Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Gyönk (Székhely):

  • Szociális étkeztetés
  • Házi segítségnyújtás
  • 4 telephelyen: Gyönk, Diósberény, Ozora, Szakadát


Iregszemcse Szociális Intézménye (Székhely)

  • Idősek nappali ellátása
  • Házi segítségnyújtás
Előző Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése