Sportok háza kialakítása Tamásiban

Kedvezményezett: Tamási Város Önkormányzata
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003
Projekt kezdete: 2016.02.17.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2020.01.31.
Projekt összköltsége: 459.581.851,- Ft
Támogatás intenzitás: 100%

Sportok háza kialakítása TamásibanTamási városon belül vannak területi feszültségek társadalmilag, gazdaságilag hátrányos helyzetű, leromlott területek. Ezek közé tartoznak a barnamezős területek, a szegregációs és a szegregációval veszélyeztetett területek is. Tamásiban a használaton kívüli, illetve alulhasznosított területek jelentős hányada klasszikus értelemben vett barnamezős területnek tekinthető (ezek az egykor ipari, közlekedési, katonai funkcióval bíró területek). Külföldi példák alapján kialakult az a nézőpont, hogy itthon arra is ösztönöznék a befektetőket, beruházókat, hogy zöldmezős beruházások helyett barnamezős beruházásokat valósítsanak meg, ami környezetvédelmi és településfejlesztési szempontból egyaránt sokkal előnyösebb.

A zöldterületek, illetve a mezőgazdaság ugyanis tájat, élővilágot, környezetet is "termelnek”, nemcsak élelmiszereket és nyersanyagokat. Ezek a közösség, a környezet és a fenntarthatóság szempontjából igen fontos "termékek”. A fenntartható város szempontjából egyre nagyobb jelentősége van az egyéb, akár belvárosi elhelyezkedésű üres ingatlanok hasznosításának is, ahol a jövőbeli beruházás célja egy új funkció megtalálásával a környezet javítása és adott esetben az ingatlan értékvédelme, megőrzése.

A projekt alapvető célja a városi sportegyesületek feladatellátásához kapcsolódó helyiségek kialakítása, a városban és a projekt szűk környezetében élők sportolási és kikapcsolódási igényeit is kiszolgálva. Az épületbe kerülő sportfunkciónak köszönhetően a sport lehetősége hozzájárul az egészséges életmód kialakításához. A revitalizált területen új gazdasági funkció, szolgáltatás, sportfunkció jelenik meg, amely hozzájárulhat a területen folytatott tevékenységek bővüléséhez, ezzel összhangban a foglalkoztatottság javításához, a zöldmezős beruházások területigényének csökkentéséhez. A volt kenyérgyár üzemi épületében - Tamási Honvéd utca 2. - a tervek szerint kialakításra kerülne a Sportok Háza. A főépületben létrejönne egy játszóház, egy büfé, egy konditerem, egy fitness terem, valamint több, különálló edzőterem a sportegyesületek számára. Az emeleti részen irodákat helyeznénk el, ahol az egyesületek vezetői végezhetik el az egyesülethez kapcsolódó irodai munkájukat. A főépülethez tartozik két melléképület, amit a súlyemelő, valamint a kerékpáros egyesületeket fognak használni. A játszóház a kisgyermekes családok kikapcsolódását szolgálja, létrejön egy hely, ahol rossz idő esetén is közösségben, társaságban tudnak lenni a gyerekek. A kialakítandó büfé a Sportok Házába látogatók számára vehető igénybe. A konditerem, valamint a fitness terem az egészséges életmód kialakításához járul hozzá.

Előző Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése