Jövőnk iskolája - Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése

Kedvezményezett neve: Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma: BARI SHEJ - NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ
Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése, EFOP-1.4.4-17
A projekt címe, azonosító száma: A jövőnk iskolája, EFOP-1.4.4-17-2017-00100
A szerződött támogatás összege: 29 995 480 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2019.12.31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A pályázat a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelését célozza. A beavatkozások stabil alapot teremtenek a majdani iskolai előrehaladásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint hozzájárulnak életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, továbbá szüleik nevelési képességének fejlődéséhez.

A PROGRAM IDŐTARTAMA: 2018. január 1- 2019. december 31.
RÉSZTVEVŐK: 20 fő 10-18 év közötti roma és nem roma diáklány

A CÉL: a hátrányos helyzetben, nehéz körülmények között élő roma lányok segítése

 • idő előtt ne hagyják abba iskolai tanulmányaikat
 • javuljanak az iskolai eredményeik
 • tovább tudjanak tanulni középiskolában, felsőoktatásban
 • sikeresebbek legyenek a munka világában


MEGVALÓSÍTÓK: 4 mentor – esélyteremtő programokban tapasztalatot szerzett, humán felsőfokú végzettségű szakemberek.

A mentorok személyes segítséget nyújtanak a lányoknak a tanulást akadályozó problémák megoldásában, szoros együttműködésben a családdal és az oktatási intézményekkel, szükség szerint a szociális ellátórendszerrel.

Jövőnk iskolája - Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése

A PROGRAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK:

 • csoportfoglalkozások: önismereti, drámapedagógiai, kreatív alkotó
 • egyéni fejlesztés, tanulási képességek fejlesztése, tantárgyi felzárkóztatás: szaktanárok tartanak kiscsoportos órákat
 • színház- és múzeumlátogatás, kirándulás
 • infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZAsportfoglalkozások
 • főzőklub – egészséges táplálkozás
 • pályaválasztási foglalkozások, középiskolák és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása
 • bűnmegelőzési foglalkozások, szenvedélybetegségek, függőségek megelőzése
 • sikeres roma nők megismerése vacsoraestek keretében
 • ruházat, iskolai eszközök biztosítása a mentoráltak számára.További információ:
jovonkiskolaja@gmail.com vagy +36 20 578 8420

jovonkiskolaja@gmail.com
Előző Sportok háza kialakítása Tamásiban