Tájékoztató - A többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentésével kapcsolatos változásokról

Tisztelt Tamási lakosok!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2022. szeptember 10-étől hatályos rendelkezése megteremtette a lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt. A 2023. január 10-től hatályos Korm. rendelet értelmében,azon ingatlanok esetében is jár a kedvezmény, ahol az ingatlanra épült lakásoknak nincs külön bejárata, a lakások műszaki megosztottsága nem megoldott, de a lakások azországos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-ban foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

A Korm. rendelet 7/A. §(1-3) bekezdése alapján: „Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az OTÉK 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

Ahatósági bizonyítvány csak a gáz kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. Az erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza.

A lakás, mint fogalom meghatározásáról az OTÉK 105. § rendelkezik, melynek értelmében a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit, főzőhelyiségeit, egészségügyi helyiségeit, közlekedő helyiségeit és tároló helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

  •                 a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  •                 a főzést, mosogatást és az étkezést,

a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

             az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A lakószoba lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi a fenti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Az eljárás során a hatóság helyszíni szemlén vizsgálja, az épületen belültalálható lakások számát, viszont az új rendelkezés értelmében a lakások műszaki megosztottsága nem feltétele a hatósági bizonyítvány kiállításának.

A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet, -mely az alábbi linken érhető el:- személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő 8:00-18:00, csütörtök 8:00-16:30) a Tamási Polgármesteri Hivatal 14. számú irodájában, vagy a hivatal portáján lehet leadni, illetve postai úton a kérelem fejlécében megjelölt címre eljuttatva.

Az eljárással kapcsolatban bővebb felvilágosítást ügyfélfogadási időben a Tamási Polgármesteri Hivatal 14. számú irodájában, vagy a 74/570-800/114-es telefonszámon kaphat.

Tamási Város Jegyzője

Előző Energiaközösség létrehozását határozták el Tamásiban