Katolikus Oktatási Negyed kialakítása Tamásiban

Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Intézmény épülete Tamási Város Önkormányzata tulajdonában van, a Tamási Bezerédj u. 1. sz. alatt működik.

Ismert, hogy 2017-ben volt hetvenéves a gimnázium. Ez az intézmény mozgalmas múltra tekint vissza, padjait diákok ezrei koptatták a hetven év alatt, és hogy milyen sikerrel, azt az elért eredmények mutatják, valamint az, hogy iskolánkban a felsőoktatási arány töretlenül 85 % a diákok által megjelölt első helyekre.

Az iskolavezetés arra törekedett a történelmi múltban és az aktív jelenben is, hogy a legjobbakat tanítsa, a legjobb módszerekkel, a legjobb tanárokkal. A gimnáziumban állandóan magas az osztálylétszám. Ebben persze nagy szerepet játszik az a tény is, hogy a nyolcosztályos gimnáziumi képzés 25 éve töretlenül működik, megkérdőjelezhetetlen eredményekkel, beváltva a hozzá fűzött reményeket. Az országos demográfiai mutatók ellenére az intézményben nem csökken az osztálylétszám.

Ennek tükrében szükséges egy komplex bővítés, beruházás.

A gimnázium a tervezett beruházást követően egy komplexum székhelyeként működne a jövőben, melynek alkotóelemei az óvoda, az általános iskola alsó tagozata, az általános iskola felső tagozata, a nyolcosztályos gimnázium és az ötosztályos gimnázium, valamint a kollégium. Ennek a komplexumnak természetesen hely kell, hiszen a jelenlegi adottságok nem megfelelőekehhez a mérethez.

Az építés, bővítés a jelenlegi épület meglévő adottságainak kihasználásával, fejlesztésével, valamint új épületegyüttes kialakításával történne.

Ez minden egységre vonatkozik: tantermek, szaktantermek, szertárok, tornaterem, udvar, rendezvénytér, sportudvar a mindennapos testnevelés részeként, játszóudvar, belső udvar, kápolna, melegítőkonyha és ebédlő kialakítása, új kollégium létrehozása. A gimnáziumban meglévő ebédlő is bővítésre szorul, hiszen mindössze 60 főt képes egyszerre befogadni.

Arra törekszünk, hogy minden épületegység a legmodernebb követelményeknek megfelelő legyen.

A Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Intézmény az általános iskola 4 évfolyamával együtt 413 a gyereklétszámmal bír. Az óvodában 85 fő a létszám. 4 év múlva felmenő rendszerben 1-8. osztályig az általános iskolában plusz a gimnázium 5-13. és 9-12. évfolyamig a várható létszám 650 tanuló.  A jelenlegi státusszal rendelkező pedagógus létszámunk 46 fő, ez várhatóan 5-6 fővel növekedni fog az általános iskolai bővítés miatt.

A fentiek megoldása érdekében lehetőség nyílt támogatási kérelem benyújtására, amely pozitív elbírálás alá esett. Az elnyert támogatás lehetőséget teremt az előkészítő feladatok elvégzésére.

Belügyminisztérium - mint Támogató - Tamási Város Önkormányzata részére 125.000.000,- Forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. Az elnyert támogatás a felújítás előkészítése, tervezés megvalósítása és közbeszerzési feladatra került elnyerésre. Azaz a komplex tervezési feladat, közbeszerzési feladat kerülnének a keretből megvalósításra.

A tervek szerint a kivitelezés 2023-ban megkezdődne.