Gyógyfürdőfejlesztés Tamásiban megnevezésű projekt

A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (1037 Budapest, Bokor utca 23-25.) támogatást nyújtott Tamási Város Önkormányzata részére a Gyógyfürdőfejlesztés Tamásiban megnevezésű projekt megvalósítására.

A Támogatói Okirat 2020. december 17-én került aláírásra.

Projekt elszámolható összköltsége: 50.000.000,-Ft, támogatási intenzitása 100 %.

A projekt tervezett megvalósítási időszaka:2020. november - 2022 június közötti időszak.

A megvalósítás helyszíne a Tamási Hársfa u. 3. alatti fürdő.

A támogatásból előkészítő munkák történnek, a támogatás mértéke 50.000.000,Ft.

Az előkészítő munkákkal a műszaki tervek és a megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzési feladatok készülnek el.

A közbeszerzés kiíráshoz kapcsolódó tervezési feladatok zárultak, a megvalósíthatósági tanulmány pedig befejező részéhez érkezett.

Tervezési feladatok:                    

A fürdő teljes területét érinti az áttervezés, így a meglévő épület megújításán, épületek átalakításán, elbontásán kívül a parkolózóna, zöldfelületek, gyalogos közlekedési területek, szervízút is kialakulnak. Az épületek egy része elbontásra kerül, egy teljesen más struktúra, funkcionális elrendezés jön létre.

Az úszómedence felújítása, lelátó és öltözőblokk építése és a csúszdapark kialakítása medencével a Tamási Ability Fürdőben a korábbi fejlesztések között nem szerepelt. A kültéri 33-as medence felújítása, átépítése, az ÁNTSZ kötelezéseinek, előírásoknak jelen állapotában hosszútávon nem felel meg, illetve a csúszdapark kiépítése a korábbi fejlesztések között nem szerepelt, egy elmaradt fejlesztés, amellyel a fürdő és ezáltal a település és kistérség turisztikai látogatottsága jelentősen növekedhetne.

A kerékpártárolók építése a településeket összekötő és fürdő mellett is elhaladó, mintegy 27 km csatlakozó kerékpárutat szolgálja ki. Ezekhez csatlakozik a Siófok-Pécs kerékpárút is.

A fürdő területén a fejlesztésekkel együtt zöldfelületi fejlesztés, parkosítás is megoldásra kell, hogy kerüljön, amelyhez kapcsolódóan egy gyermek játszótér, spray-park kerülne kialakításra.

A medencék kapcsán különböző ráépülő gépészeti fejlesztéseket szeretnénk elvégezni, hogy az összes hatályos előírásnak megfeleljen a fürdő.

Szükséges a továbbfejlesztéssel összefüggő kiszolgáló egységek, vendéglátó helyek és parkolók kialakítása, illetve meglévők felújítása, bővítése, valamint a várhatóan nagyobb vendégszámot kiszolgáló eszközök beszerzése.

Szauna bővítés megvalósul, egy külső szaunaház került megtervezésre. Járdák rekonstrukciója a fürdőn belüli funkciók elérést szolgálja, az akadálymentes közlekedést szolgálja ki. Szolgáltatás színvonalához hozzájáruló eszközök beszerzése is a projekt részeként kezelendő.

A fürdő területén tervezett fejlesztéseket mindenképpen a fogyatékos, fogyatékkal élő emberek által is igénybe vehetővé kívánjuk tenni - egy ability komplexumot létrehozva.

A projekt turizmus-szakmai hatásai és eredményei:

Családbarát szolgáltatás bővül, mindenki számára hozzáférhetővé válás megvalósul, a fürdőrész turisztikai vonzereje növekszik. A fejlesztést követően várhatóan növekszik a fürdő vendéglétszáma, látogatottsága.