"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt I. ütem

Megvalósult az illegális hulladéklerakók felszámolása a külterületi és a kecsegei településrészen

Tamási Város Önkormányzata, az 'Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása 2020.' pályázati programnak köszönhetően, felszámolta az illegális hulladéklerakókat a város külterületi részén, valamint a kecsegei településrészen. A támogatási konstrukció, a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt I. ütemének keretében valósult meg.

Súlyos problémát jelent a település területén az utak mellett, az erdőkben, az erdő széleken, az elhagyatott területeken, a magán vagy önkormányzati közterületeken és a külterületi ingatlanokon illegálisan lerakott lakossági kommunális, vagy építési hulladék. A városvezetés határozott szándéka, hogy visszaszorítsa és megszüntesse az illegális szemétlerakást a településen, ezért Tamási Város Önkormányzata a tavalyi év során a „Tisztítsuk meg az országot” program keretében pályázatot nyújtott be a „Fornádi kanyarban” és a „Kecsegei” településrészeken található illegális hulladék felszámolására, mely kérelem pozitív elbírálásban részesült és a projekt megvalósítására közel 5 millió Ft támogatást nyert el. A hulladék felszámolást érintő munkálatok megtörténtek, így összesen 477 m³ illegális szemét került összegyűjtésre és elszállításra.

A pályázat eredményeként a Tamási külterület 0394/10 hrsz-ú ingatlanon található 460 m³ hulladék összegyűjtése, deponálása, átrostálása, szelektálása és elszállítása megtörtént, ezzel a „Kecsegei” településrészen megszűnt a fertőzésveszély, valamint az ott megjelenő kóbor ebek, rágcsálók és vadállatok jelenléte is. A Tamási külterület 0189/2 és a 0190 hrsz-ú ingatlanokon, az út mellett található erdősávban került összegyűjtésre összesen 17 m³ hulladék, ezzel megszüntetve a természetkárosítást.

A projekt adatai:
"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt I. ütem
Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása 2020.

  • Támogató: Belügyminisztérium
  • Támogatott: Tamási Város Önkormányzata
  • Támogatási összeg: 4.995.250 Ft
  • Projekt fizikai befejezése: 2021.02.28.
  • A támogatott tevékenység helyszínei: 0189/2 és 0190 hrsz. (Fornádi kanyar), 0394/10 hrsz. (Kecsegei településrész)