TAMÁSI – BUDA VÁROSRÉSZ KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA

Támogatási szerződés száma: TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004
Kedvezményezett: Tamási Város Önkormányzata
Projekt kezdete: 2017.02.01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2022.04.01.
Projekt összköltsége: 99.999.989 Ft
Támogatás intenzitás: 100%


A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) és Tamási Város Önkormányzata (7090 Tamási Szabadság u. 46-48.) között Támogatási Szerződés jött létre 2016. december 30-án.

A Tamási város Buda településrészén végzendő komplex humán szolgáltatás fejlesztési program feladata az infrastrukturális fejlesztések támogatása, mely illeszkedik Tamási város 2016. márciusában felülvizsgált Integrált Településfejlesztési Stratégia Antiszegregációs programjához. A kérdőíves felmérés és a már meglévő szakmai tapasztalatok megállapításait figyelembe véve olyan szakmai programot terveztünk, melynek elemei egyszerre több problémakörre hatnak erősítve, alátámasztva segítik a komplex program megvalósulását, középpontjában a családok állnak. A családtagok egyéni fejlődése, a közösség fejlődése, az önrendelkezésben való fejlődés, az infrastrukturális és munkaerőpiaci szolgáltatások összehangoltan valósulnak meg, az egyes tevékenységi területek összekapcsolódnak, az eredmények így megsokszorozhatók.

A szegregátum területén Jelenlét Pontot hoztunk létre, mely épület biztosítja a szociális munka, közösségfejlesztés, ifjúsági klub, ezermester klub helyszínét, és infrastrukturális hátterét. Ezek mellett a hátrányos helyzetű lakók önálló életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségletek kielégítését célzó szolgáltatásokat is biztosítunk a pontosított helyi igények alapján.