TAMÁSI „BUDA VÁROSRÉSZ” REHABILITÁCIÓJA

Projekt címe: Tamási "Budai városrész" rehabilitációja
Felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja
Támogatási szerződés száma: TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001
Kedvezményezett: Tamási Város Önkormányzata
Projekt kezdete: 2019.02.15.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.10.01.
Projekt elszámolható összköltsége: 250.000.000,- Ft, mely vissza nem térítendő európai uniós támogatás
Támogatás intenzitás: 100%

A Tamási városában – Budai városrészen - tervezett projekttel cél a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai és gazdasági problémák komplex módon való kezelése, a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.

Az infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazó projekt, szinergiában valósul meg a településen már 2017. februárja óta zajló TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004 kódszámú, ’Tamási – Buda városrész komplex rehabilitációja’ című projekttel, amely a szegregátumban szükséges szociális és közösségi beavatkozást foglalja magában, kiegészítve és felerősítve a két projektben megvalósuló fejlesztéseket.

A Budai városrész lakókörnyezete jó adottságokkal rendelkezik. A szegregátum magasabb státuszú lakók által lakott utcákkal körülvett terület. A szegregátum környezetében és a szegregátumon belül, továbbá a beavatkozási helyszín környezetében is kiépített ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékcsatorna hálózat létesült korábban. Az utak 90%-ban szilárd aszfaltburkolattal rendelkeznek, nem mind megfelelő állapotban.

A megvalósult fejlesztések közé tartozik az utcák rehabilitációja, rekonstrukciója, amely az útburkolat felújításával és a csapadékvíz-elvezetés megoldásával valósul meg. A projekttel megvalósult a Hunyadi tér felújítása, amely által közösségi terület alakult ki, lehetőséget teremtve a közösségi programok, különböző sportesemények megtartásához. A tér fejlesztése, a helyben élő fiatalok számára is lehetőséget kínál a szabadidő értelmes és hasznos eltöltéséhez, egyben támogatva az összetartozás érzését.

A projektben lakófunkciót erősítő tevékenységek is megvalósulnak. A projektben egy beavatkozási helyszín került kijelölésre: Hunyadi utca és Hunyadi tér között lévő Hunyadi u. 1. és Hunyadi tér 3. és 3/a. A projektben a beavatkozási terület a település integrált lakókörnyezetén belül - azaz a településnek a fő településtesten belüli részén, melynek társadalmi és infrastrukturális jellemzői a helyi átlagos körülményeknek megfelelnek és ésszerű távolságban elérhetőek a közszolgáltatások - került kijelölésre.