Bölcsőde építése hozzáépítéssel - a meglévő városi óvoda-bölcsőde épület bővítése 2 csoportszoba bölcsődei épületrésszel

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002
Projekt kezdete: 2019.12.06.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.08.31.
Projekt összköltsége: 349.603.390,- Ft
Támogatás intenzitás: 100%

A fejlesztés keretében új bölcsődei férőhelyek kerülnek kialakításra. A meglévő épület átalakítása révén létrejövő új bölcsődei épületrész egy csoportszobában 12 (maximum 14) 0-3 éves korú gyermek nevelését teszi majd lehetővé. Nyertes pályázat és megvalósítás esetén a szolgáltatói nyilvántartásba vétel módosítására kerül sor. Ezzel a jelenlegi 27 fő 0-3 éves korú gyermek helyett további 24 gyermek ellátására lesz lehetőség. A projekt a bölcsődei infrastruktúra kialakítása mellett tartalmazza a szükséges eszközök, felszerelések, játékok beszerzését is. Felújítási munkálatok, eszközbeszerzés eredményeként javulnak a nevelési körülmények. A projekt célja a jelenlegi meglévő épület, működő bölcsőde további 2 új bölcsődei csoportszobával és ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségekkel való bővítése mellett annak fenntarthatóra történő tervezése, kialakítása, a megújuló energia felhasználásának figyelembe vétele, valamint az, hogy a tervezett beruházás járuljon hozzá a jelenlegi szűk kapacitás, a túlzsúfoltság felszámolásához és vegye figyelembe a jövőben várható szükségleteket.

A fejlesztés átfogó céljai:
- Kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszajutásának segítése - egyenlő esélyű hozzáférés megteremtés
- Település népességmegtartó képességének javítása A fejlesztés legfőbb eredményeként új bölcsődei férőhelyek létesülnek.

A fejlesztés eredményei - 24 bölcsődei férőhely létrehozása és kiszolgáló helyiségek kialakítása - megújuló energia alkalmazása - akadálymentesítés - CC energetikai minősítés elérése A fejlesztés eredményeként az ellátás/szolgáltatás több gyermek számára hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek - hátrányos helyzetű gyermekek számára is.