Tájékoztatás - Hulladékudvarban leadható hulladékok listája

A Tamási Város Közigazgatási területén található hulladékudvarban átvehető hulladékok listája és mennyiségi korlátozása az alábbi táblázatban foglaltak szerint történik:

Anyagáram HAK kód HAK kód szerinti megnevezés Kvóta köteles Átvételi egység napi (kötelező) ingatlanonként Átvételi egység éves (erre alkalmas udvarok esetében) ingatlanonként
fáradt olaj 13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj igen 50 kg/nap -
papír és karton 15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék nem - -
hungarocell 15 01 02 műanyag csomagolási hulladék igen 0,2 m3/nap -
fa csomagolási hulladék 15 01 03 fa csomagolási hulladék nem - -
fém csomagolási hulladék 15 01 04 fém csomagolási hulladék nem - -
vegyes csomagolási hulladék 15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék nem - -
üveg csomagolási hulladék 15 01 07 üveg csomagolási hulladék nem - -
textil csomagolási hulladék 15 01 09 textil csomagolási hulladék nem - -
kiürült festékes dobozok / olajos flakonok 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék igen 10 kg/nap 50 kg/év
gumiabroncs 16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok igen 4 db/nap 16 db/év
olajszűrő 16 01 07* olajszűrő igen 2 db/nap 4 db/év
fékfolyadék 16 01 13* fékfolyadék igen 5 kg/nap 10 kg/év
fagyálló 16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék igen 20 kg/nap 60 kg/év
ólomakkumulátor 16 06 01* ólomakkumulátorok nem - -
építési-bontási hulladék 17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól igen 150 kg/nap 1000 kg/év
vegyes papír 20 01 01 papír és karton nem - -
síküveg 20 01 02 üveg nem - -
oldószerek 20 01 13* oldószerek igen 10 kg/nap 20 kg/év
növényvédő szer 20 01 19* növényvédő szer igen 5 kg/nap 10 kg/év
fénycsövek, izzók 20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék nem - -
étolaj, sütőzsír 20 01 25 étolaj és zsír nem - -
festékhulladék (oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) 20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták igen 10 kg/nap 20 kg/év
nem veszélyes festékhulladék (vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) 20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től igen 20 kg/nap 50 kg/év
veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek 20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek igen 2 kg/nap 10 kg/év
mosószerek 20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től igen 5 kg/nap 20 kg/év
kiselejtezett elektromos berendezések Li-ion akkumulátorai 20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók nem - -
elemek és akkumulátorok 20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók nem - -
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól nem - -
napelemek 20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól nem - -
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től nem - -
fa hulladék (bútorok, fa hulladékok) 20 01 38 fa, amely különbözik 20 01 37-től nem - -
egyéb műanyag 20 01 39 műanyagok nem - -
egyéb fém hulladék 20 01 40 fémek nem - -
zöldhulladék 20 02 01 biológiailag lebomló hulladék igen 100 kg/nap 600 kg/év
lom 20 03 07 lomhulladék igen 150 kg/nap 600 kg/év

A hulladékudvarba beszállítani kívánt hulladékokat, csak anyag fajtánkként szétszortírozva áll módunkban befogadni.

2023. július 1-től a Magyarország területén található hulladékgyűjtő udvarokban, minden magyarországi lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel/ kártyával, hatósági bizonyítvánnyal, regisztrációs igazolással, vagy bejelentőlappal rendelkező lakos. Egyéb korlátozást a koncesszor tájékoztatása alapján nem lehet alkalmazni.

Ezen dokumentumok valamelyikének bemutatását követően tudja a hulladékot leadni a lakos az udvarban.

Előző Kiadó ingatlanok