Pályázati kiírás igazgatási ügyintézői munkakörbe (Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeire)

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) pályázatot hirdet igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Értényi és Koppányszántói Kirendeltsége (7093 Értény, Béke tér 325., 7094 Koppányszántó, Szabadság u. 67.)

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének II. besorolási osztályban meghatározottak szerint: középiskolai végzettség és szociális ügyintéző vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens szakképesítés, szociális gondozó és szervező szakképesítés,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Ellátandó feladatok:
 • szociális igazgatási feladatok,
 • gyermekvédelmi feladatok,
 • lakcím-és személyi nyilvántartás vezetése,
 • hirdetmények kifüggesztése,
 • hagyatéki eljárás,
 • iktatás.

Pályázathoz csatolni kell:
 • személyi adatokat is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
 • végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Előnyt jelent:
 • közigazgatási gyakorlat.

A közszolgálati jogviszony 2015. február 1. napjától tölthető be, határozatlan időre létesül, hat hónapos próbaidő kikötésével.
Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezései szerint.

A pályázatot személyesen vagy postai úton Értény Község Polgármesterénél, Gománné Szabó Zsuzsannánál (7093 Értény, Béke tér 325.) kell benyújtani oly módon, hogy az 2015. január 26-án 12.00 óráig beérkezzen. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a polgármester nyújt a 74/476-495-ös telefonszámon.

A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2015. január 29.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Foglalkoztatás jellege:
A munkavégzés helye:
Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének II. besorolási osztályban meghatározottak szerint: középiskolai végzettség és szociális ügyintéző vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens szakképesítés, szociális gondozó és szervező szakképesítés,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
II. besorolási osztályban
Ellátandó feladatok:
 • szociális igazgatási feladatok,
 • gyermekvédelmi feladatok,
 • lakcím-és személyi nyilvántartás vezetése,
 • hirdetmények kifüggesztése,
 • hagyatéki eljárás,
 • iktatás.
Pályázathoz csatolni kell:
 • személyi adatokat is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
 • végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Előnyt jelent:
 • közigazgatási gyakorlat.
A pályázatok elbírálásának várható határideje:
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal
Előző Megnyílt a Zöldalma-Ház