Hírek a Tamási Aranyerdő Óvodából és Bölcsődéből

A 2015. évet csoportbővítéssel kezdtük a bölcsődében!Az anyukáknak lehetőségük van Gyed mellett munkába állni, így a bölcsődében férőhelybővítésre volt szükség, ami egy új csoport létrehozásával valósult meg. A csoportba 12 gyermeknek lesz lehetősége járni, ezzel 36 főre bővült a bölcsődei férőhelyek száma.

A Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde meghirdeti a kiscsoportosok beiratkozását 2015. április 20-21-ére 7-17 óráig az óvoda és a bölcsőde vezetői irodájába. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: Születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya és a szülők lakcímkártyája. Bölcsődénél szükség van a szülők munkahelyét igazoló iratra.

2015. szeptember 1-től 3 éves kortól kötelező lesz az óvodába járás, ezért kérünk minden szülőt, hogy akinek gyermeke betölti a 3. életévét írassa be óvodába!

Előző HIRDETMÉNY ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRA A 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN