Lakossági tájékoztató - vízelvezető árkok karbantartásáról

Lakossági felhívás a belterületi vízelvezető árkok tisztántartására, illetve tájékoztató a lehulló csapadékvizek szabályos elvezetéséről!

Az elmúlt évek során megváltozott időjárási körülmények egyre inkább ráirányítják a figyelmet a megelőzés és az öngondoskodás fontosságára. A korábbi évtizedekre nem jellemző heves esőzések egyre gyakrabban okoznak villámárvizeket, illetve a településeken végigzúduló csapadékáradatot. A korábbi években több alkalommal is előfordult, hogy néhány óra alatt akár egy havi átlagos csapadékmennyiség is lezúdult, melyet képtelenek voltak elvezetni a település belterületi csapadékvíz elvezető rendszerei.

A heves esőzések által okozott károk elkerülhetők vagy jelentősen mérsékelhetők, ha a vízelvezető rendszereket folyamatosan karbantartjuk. Különösen fontos ez hirtelen kialakuló nagy mennyiségű csapadékkal járó záporok, zivatarok esetén.

Tamási Város Önkormányzati Képviselő testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 41/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet értelmében a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően - az ingatlan tényleges használójának kötelessége, valamint ajáműbehajtók átereszeinek építése, karbantartása és tisztántartása minden esetben ugyancsak az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

Fontos, hogy az összegyűjtött kerti hulladékokat, ágakat, egyéb szemetet ne a vízelvezető árokba helyezzük el, hanem ezeket újrahasznosítási lehetőségeinek megfelelően kezeljük. Nem elegendő azonban az árkok rendszeres kaszálása, hanem szükséges a kaszálék és a hordalék folyamatos eltávolítása, ami szintén az ingatlan tulajdonosának feladata.

Kerüljük el azonban a burkolatlan, a növényzettel borított árok gyom irtószerrel történő növényzetmentesítését, mivel heves esőzések jelentős mennyiségű iszaphordalékot hordhatnak ki az árkokból, feliszapolódásokat okozva a rendszer alsóbb elemeinél.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a csapadékvíz elvezetés szabályait nem helyi rendelet, hanem az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendelet, közismertebb nevén az OTÉK 47. §-a tartalmazza az alábbiak szerint:

A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.(A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi és az országos rendeletben leírtaknak eleget tenni szíveskedjenek, hiszen közös érdekünk, hogy mind a magán, mind a közvagyont megvédjük.

Együttműködésüket és segítő munkájukat előre is köszönöm.

Tamási Város Jegyzője

Előző Meghívó a 2023. április 26-i testületi ülésre