Lakossági tájékoztató - fúrt és ásott kutak fennmaradási engedélyéről

A jelenleg hatályos szabályozás alapján az alábbi tájékoztatást adjuk az engedély nélkül fúrt, vert vagy ásott kutak fennmaradási engedélyeztetéséről.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 2018. december 21. napján hatályba lépett módosítása értelmében, mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet kutat, ha a vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi. A kérelem benyújtása 2020. január 1. napjától illetékmentes.

A Vgtv. értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  •  a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
  •  a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
  •  500 m3/év vízigénybevétel alatti
  •  a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
  •  magánszemély a kérelmező
  •  a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja
  •  a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben az Ön ingatlanán ásott, vagy vert kút található, melyek jellemzője, hogy betongyűrűvel, téglával vagy terméskővel kirakott, általában 70cm-nél nagyobb átmérőjű és a fent felsorolt valamennyi feltételnek megfelel, úgy Önnek szakembert nem kell felkeresnie, hanem a mellékelt kérelmet szükséges kitölteni és Tamási Város Jegyzőjéhez eljuttatni.

Amennyiben az Ön ingatlanán fúrt kút található, melyek jellemzője, hogy PVC vagy acél csővel kibélelt az átmérője 20-40 cm és a fent felsorolt valamennyi feltételnek megfelel úgy Önnek megfelelő jogosultsággal rendelkező szakembert kell felkeresnie, aki a kútról elkészíti a szükséges műszaki tervdokumentációt és a kitöltött kérelemmel együtt kell Tamási Város Jegyzőjéhez eljuttatni.

Amennyiben az ásott, vert vagy fúrt kút ivóvíz igény kielégítésére is szolgál, abban az esetben szükséges a megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala szakhatóságként történő bevonása, amely az eljárás során a kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi, és csak a megfelelő vízminőség esetén adja ki hozzájárulását.

Háztartási vízigénybe beletartozik a kert öntözés, medence feltöltés, háztartási vízhasználat, pl.: wc lehúzás, zuhanyzás, mosogatás, tehát ha csak kert locsolásra használja a vizet akkor is ebbe a kategóriába tartozik.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági céllal. A gazdasági célú vízigénybe bele tartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem saját háztartási igény elégít ki, tehát gazdasági haszonra tesz szert.

A kút bejelentés, illetve az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól. Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófavédelemi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási, létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása.

Az engedélyezési eljárással kapcsolatos tájékoztatást a Tamási Polgármesteri Hivatal Műszaki Hatósági Csoport 14. számú Irodájánál kaphat ügyfélfogadási időben. (Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:00 – 18:00 és Csütörtök: 8:00 – 16:30).

Az engedélyezési kérelem letölthető az alábbi linkről

Tamási Város Jegyzője

Előző Lakossági tájékoztató - vízelvezető árkok karbantartásáról