Közlemény - Megbírságolták a Vasút utcai hulladékfeldolgozó üzemeltetőjét

Közlemény - Megbírságolták a Vasút utcai hulladékfeldolgozó üzemeltetőjét

A Tamási, Vasút utca 13. szám alatti telephelyen működő WASTRA GROUP Kft. (a továbbiakban: Kft.) tevékenysége ügyében az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt lakosságot

A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) 2021. június 22. napján az általuk kiadott hulladékgazdálkodási engedélytől eltérő hulladékgazdálkodási tevékenység végzése miatt 6.925.200,-Ft. hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte a Kft-t, amelyet a határozat véglegessé válásától számított 15. napon belül kell megfizetni.

A hulladékgazdálkodási hatóság a fenti döntésével felhívta továbbá a Kft. figyelmét a hulladékgazdálkodási engedélyben jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatnak megfelelően történő hulladék gyűjtésére és előzetes tárolására, illetve a jogszabályi előírásoknak való megfelelés biztosítására, a gyűjtési tevékenység megkezdését követő 1 éven belül, legkésőbb 2021. október 16. napjáig az előkezelési tevékenység befejezésére, illetve legkésőbb 2021. október 16. napjától a hasznosítási tevékenység megkezdésére.

Ezzel egyidejűleg tájékoztatta nevezettet arról, hogy a hulladékgazdálkodási bírság megfizetése nem mentesíti a Kft.-t a büntetőjogi, továbbá kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására vagy a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy eredeti környezeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt lakosságot arról is, hogy a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége tűzvédelmi hatósági ellenőrzése során is szabálytalanságokat tapasztalt a Tamási, Vasút u. 13. szám alatti telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatban és ezért tűzvédelmi bírságot szabott ki a Kft. részére.   

Ezzel egyidejűleg Tamási Város Jegyzője felkérte a Tamási Rendőrkapitányság vezetőjét arra, hogy a telephely környezetében végezzenek gyakoribb járőrözést és amennyiben hulladékbeszállítást tapasztalnak, akkor arról soron kívül értesítsék.

Tamási, 2021. július 2.

Tisztelettel:

Porga Ferenc
polgármester

Előző Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről