Iskolakezdési támogatás 2021

Iskolakezdési támogatás 2021

Tisztelt Lakosság!

Tisztelettel tájékoztatjuk az érintett lakosokat, hogy Tamási Város Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló 19/2003. (X. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításával új ellátási formaként vezette be az iskolakezdési támogatást.

Ezen ellátási formára azon szülő, nevelőszülő, gyám nyújthat be igényt, akinek a gyermeke a városban található általános iskolába első évfolyamra beiratkozott és oda felvételt nyert és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (azaz 57.000 Ft-ot).

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet a tárgyév augusztus 1. napját követően szeptember 30. napjáig lehet benyújtani Tamási Város Polgármesteréhez címezve, a Tamási Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában illetve a hivatal portáján, vagy a fejlécben szereplő postacímre. A kérelemhez csatolni kell a köznevelési intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a gyermek az adott intézménybe felvételt nyert.

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 5.000,- Ft.

 

Tamási Város Polgármestere

 

Előző Házhoz visszük az ügyintézést