Felhívás a 2022. évi népszámlálásban közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére - már csak néhány fő jelentkezését várjuk!

Tisztelt Tamási Lakosok!

2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljeskörű népszámlálást. A népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét, az egyetlen olyan adatforrás, mely teljeskörű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő adatok körét a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő. A népszámlálási törvény szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.

Az adatgyűjtés a mai kor igényeinek megfelelően egyrészt az interneten a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközöket használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papír alapú kérdőívek nélkül 2022. október 1. és november 28. között az alábbiak szerint:

1.      2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket;

2.      2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető;

3.      2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a Polgármesteri Hivatalban helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is.

A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről (pl. az online kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni valamennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek. A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérjük a lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és postaládákon.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:

  • nagykorú, cselekvőképes személy,
  • saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
  • e-mail-cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent:

  • legalább középfokú végzettség,
  • magabiztos számítógépes ismeret,
  • megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
  • az összeírás területén való helyismeret,
  • rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

FONTOSABB TUDNIVALÓK:

·        Aszámlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal, munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi.

·        Feladata körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek felvétele.

·        A számlálóbiztosnak a terepmunka során a kérdőívet elektronikus formában kell kitöltenie, a KSH által biztosított, védett elektronikai eszköz (tablet) segítségével.

·        A számlálóbiztos vállalja a folyamatos munkavégzést, a jelentős fizikai és szellemi igénybevételt, valamint aszámlálóbiztosi munka során kapott válaszok bizalmas kezelését!

A számlálóbiztosnak jelentkezőknek megbízásuk előtt, e-learning rendszerben történő egyéni felkészülést követően vizsgát kell tenniük. A sikeres vizsga letétele után kerülhet sor a megbízási szerződés megkötésére!

Amennyiben Ön a fenti feltételeknek megfelel és a 2022.évi Népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködne, kérem, hogy a letölthető vagy a Polgármesteri Hivatal portáján (7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.) átvehető jelentkezési lapot kitöltve a jegyzo@tamasi.hu elektronikus címre küldje meg, vagy személyesen adja le a portán.

Jelentkezési határidő:2022. augusztus 1.

Gulyásné dr. Könye Katalin

jegyző

 

 

 

Előző Tájékoztató - III. fokozatú hőségriasztás