Felhívás - Használt mezőgazdasági eszközök értékesítése

Tamási Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonát képező használt gépeket/eszközöket jelöl ki értékesítésre.

A gépek/eszközök az ajánlattételi határidő lejáratát megelőző napig megtekinthetőek keddi és csütörtöki munkanapokon 9:00 és 14:00 óra között, a 06 30 820 6363-es telefonszámon előre egyeztetett helyen és időpontban.

 

Megnevezés Rendszám Leltári szám évjárat cm3 kW kikiáltási ár (minimálár)
1. Zetor YIC-378 116/00042 1985 3456 42 1 000 000 Ft
Pronar kistraktor + SP200 YJG-679 131/00004 2002 1758 29
2. ORSI OUT-30 gémes Kasza 130/00052 500 000 Ft
KAOFER hóeke 130/00053
3. Lajta 32 unthg vetőgép Leltáriszám: 147/01062 Egyéb azonosító: 00000000000000000134 Nyilvántartási szám: E/302 400 000 Ft

Az ajánlat benyújtására vonatkozó információk:

1.  Az ajánlatok benyújtásának címe:

Tamási Város Önkormányzata, 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

Elektronikus megküldés esetén az uzemeltetes@tamasi.hu e-mail címre küldve.

Postai megküldés esetén az ajánlat csomagolására rá kell írni:
„Ajánlat – használt gépek/eszközök vételére”

2.  Az ajánlatok benyújtásának határnapja, az ajánlattételi határidő: 2023. szeptember 28. 16.00 óra

3.  Az ajánlat kötelező tartalmi elemei: 

  •      Ajánlattevő neve, lakcíme, email címe, telefonos elérhetősége,
  •      megvásárolni kívánt gép/eszköz pontos megnevezése, ajánlati vételára.

4.  Az ajánlattétel szabályai:

Az ajánlatok benyújtását írásban és zárt borítékban jelen felhívásban megadott címre kell teljesíteni 1 eredeti példányban személyesen, vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezően. A postai késedelemből eredő károkat az Ajánlattevő köteles viselni. A késedelmesen benyújtott ajánlat érvénytelen.Továbbá az ajánlatot elektronikus úton is be lehet nyújtani az uzemeltetes@tamasi.hu e-mail címre a megadott időpontig.

Az ajánlatban szereplő megajánlott ajánlati árnak rögzített árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

Az ajánlati ár tekintetében az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot, a szerződéskötés és az elszámolás valutaneme is csak ez lehet.

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap.

A bírálat szempontja a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás, nyertes ajánlattevőként az lesz kihirdetve, aki a legmagasabb vételárat ajánlja az eszközért.Az értékesítendő eszközök kapcsán a sikeres eljárás lefolytatását követően adásvételi szerződés kerül megkötésre a nyertes ajánlattevővel.

Tamási Város Önkormányzata fenntartja a jogát arra, hogy jelen felhívást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, melyet Ajánlattevő ajánlattételével egyidejűleg elfogad.

Ajánlattevő ajánlattételével jelen Felhívás tartalmi részeit elfogadja.


Tamási Város Önkormányzata

Előző Mi újság Paks II.?