Díszpolgáraink

A „Tamási Város Díszpolgára” kitüntető címet olyan, a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kiemelkedően művelő személyeknek adományozza városunk, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Tamási városához, vagy a tevékenységük a városunk fejlődésére gyakarolt hatása nagy jelentőségű.

Tamási Város Díszpolgárai 1997-től

Orbán János Dénes - 2022.

Orbán János Dénes József Attila- és Magyarország Babérkoszorúja-díjas költő, prózaíró, irodalomszervező, évekkel ezelőtt Tamásit választotta otthonául. Azóta a háttérből segíti az önkormányzat stratégiai tervezési folyamatait, városunk fejlődését, gyarapodását szolgáló elképzeléseit. Tudását, a magyar művészeti életben betöltött központi szerepét, kapcsolatrendszerét, a helyi kezdeményezések felkarolásának, a város innovációs törekvéseinek szolgálatába állítja.

Az Előretolt Helyőrség Íróakadémiavezetője, a Magyar Idők napilap kulturális rovatvezetője, a Magyar Nemzet kulturális rovatvezetője, a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiumának vezetője, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja.

Életútja:

Orbán János Dénes 1973-ban született Brassóban. 1995-ben diplomázott a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának magyar–angol szakán. Ugyanitt néprajzi, újságírói és magiszteri tanulmányokat folytatott (Irodalom és társadalom szakiránnyal), a Láthatatlan Kollégium keretén belül pedig elitképzésben részesült. Tanulmányait doktoranduszként a Szegedi Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtörténeti Tanszékén folytatta (1997–2000). 1996–1998 között a BBTE Összehasonlító Irodalom- és Színháztudományi Tanszéken óraadó tanárként sajtóelméletet és verstant oktatott, valamint színházi sajtógyakorlatokat vezetett.

1994−1998 között a kolozsvári tehetségkutató BretterGyörgy Irodalmi Kör elnöke volt, 1994-ben megalapította az Előretolt Helyőrség alkotói műhelyt, mely 1995-ben az azonos nevű folyóirattal és fiatal irodalmi könyvsorozattal jelentkezett. A folyóiratot 2000-ig, a könyvsorozatot 2014-ig szerkesztette, melyben53 alkotó 90 könyvének megjelenését segítette. 1995–1999 között a kolozsvári Erdélyi Híradó Könyv- és Lapkiadó főszerkesztője, 1999–2014 között igazgatója és felelős kiadója volt. Szerkesztőként Faludy György és Méhes György életmű-sorozatait gondozta. 1997 óta az Alapítvány a Fiatal Irodalomért elnöke és ügyvezetője. 2003−2008 között az Irodalmi Jelen irodalmi folyóirat vers-, debüt- és paródiarovatának szerkesztője, 2006−2012 között az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnöke volt.2002–2014 között a kolozsvári Bulgakov Irodalmi Kávézó tulajdonosa és ügyvezetője volt. A kulturális szórakozóhely számtalan kulturális és tudományos rendezvényt szervezett, képzőművészeti galériaként is működött.

1992 óta több száz publikációja jelent meg a Kárpát-medence több tucat fórumában: vers, próza, paródia, kritika, esszé, tanulmány, szín- és bábdarab, műfordítás (angol, spanyol és román nyelvből), publicisztika.Műveit albán, angol, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol, szlovák, szlovén nyelvre fordították le.

Önálló kötetei:

Hümériáda (versek), Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 1995
A találkozás elkerülhetetlen (versek), Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 1996
Hivatalnok-líra (versek), Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 1999
Párbaj a Grand Hotelben (versek 1993–1999), Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 2000
Vajda Albert csütörtököt mond (próza), 1. kiadás: Jelenkor Kiadó, Pécs, 2000; 2. kiadás: Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 2000; 3. kiadás: Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy, Kolozsvár, 2014; 4. kiadás: ArtPrinter, Sepsiszentgyörgy, 2017
Bizalmas jelentés egy életműről (Méhes György-monográfia), Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 2001
Anna egy pesti bárban (egybegyűjtött versek), Magyar Könyvklub, Budapest, 2002
Teakönyv (kötetlen írások, 1992–2002), Irodalmi Jelen Könyvek, Arad, 2003
Búbocska (ördögregény), 1. kiadás: Médium – Erdélyi Híradó, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, 2005; 2. kiadás: Alexandra kiadó, Pécs, 2006; 3. kiadás: ArtPrinter, Sepsiszentgyörgy, 2017
Orbán János Dénes legszebb versei, AB Art Kiadó, Pozsony, 2005
Tragédiák és cipők (írások 1992−2002), Alexandra Kiadó, Pécs, 2006
Sándor vagyok én is. Kivezetés a költészetből. Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 2012.
Alkalmi mesék idegbeteg fölnőtteknek. 1. kiadás: Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 2012; 2. kiadás: Athenaeum Kiadó, Budapest, 2014
A költő, a ringyó és a király. Janus Pannonius apokrif költeményei. 1. kiadás: Magyar PEN Club, Budapest, 2014; 2. kiadás: Helikon Kiadó, Budapest, 2014; 3. kiadás: ArtPrinter, Sepsiszentgyörgy, 2015
A Swedenborg kávéház (regény). Athenaeum Kiadó, Budapest, 2014
A magyar Faust (tragikomédia) ArtPrinter, Sepsiszentgyörgy, 2016
Véres képeslap Erdélyből (székely nyeletlenkedések), Előretolt Helyőrség Íróakadémia, Budapest, 2018
Vajda Albert ismét csütörtököt mond (próza), Előretolt Helyőrség Íróakadémia, Budapest, 2018
Versek (összegyűjtött versek), ArtPrinter, Sepsiszentgyörgy

Színművei:

Búbocska (bábjáték) – Kolozsvári Puck Bábszínház, 2007
Erős János (bábjáték) – Kolozsvári Puck Bábszínház, 2011
A magyar Faust (tragikomédia) – Debreceni Csokonai Nemzeti Színház, 2015
Szabadság, kolbász, szerelem (vígjáték, felolvasószínház) – Békéscsabai Jókai Színház, 2015

Fontosabb kitüntetései, ösztöndíjai:

1996, Bukarest: a Romániai  Írók Szövetségének debüt-díja a Hümériáda c. kötetért
1996, Budapest: Sziveri János-díj a Hümériáda c. kötetért
1999, Szeged: Faludy György-díj, a Hivatalnok-líra c. kötetért
2000, Budapest: Petőfi-díj, a Hivatalnok-líra c. kötetért
2000, Budapest: Móricz Zsigmond alkotói ösztöndíj
2000, Budapest: a Budapest Székesfőváros Költőverseny fő- és közönségdíja
2000, Bécs: Herder-ösztöndíj
2001, Róma: Tivoli-díj (Európa bronzérmes 35 év alatti költőjeként)
2002, Budapest: József Attila-díj
2004, Budapest: Székely János-ösztöndíj
2004, Budapest: A Magyar Nemzeti Színház kitüntetése A magyar Faust c. színjátékért
2004, Kolozsvár: az Irodalmi Jelen prózadíja
2006, Csíkszereda: Székelyföld-díj
2007, Kolozsvár: a Romániai Írók Szövetségének Kós Károly prózadíja
2014, Budapest: Magyarország Babérkoszorúja-díj
2014, Balatonfüred: a Salvatore Quasimodo nemzetközi költőverseny fődíja
2016, Békéscsaba: Bárka-díj
2016, Pécs: Janus Pannonius Grand PrizeforPoetry − FiliusUrsae-díj

Szakmai szervezeti tagságai: Fiatal Írók Szövetsége (alapító tag); Erdélyi Magyar Írók Ligája (alapító tag); Magyar Írószövetség, Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja

Oktatói szakterületei: vers; próza; dráma; paródia; összehasonlító irodalomtudomány; könyv- és lapszerkesztés; kulturális újságírás; művelődésszervezés

 

Deák Istvánné - 2019.

Középiskolai végzettségének megszerzését követően 1958-ban tanítói oklevelet, majd 1976-ban történelem szakos tanári diplomát szerzett. Aktív pedagógusként dolgozott 38 évig. Tamásiba költözése után a rácvölgyi iskolában, majd a központi iskolában tanított. Több mint húsz éven keresztül látta el az igazgató-helyettesi feladatokat.

Felelősséggel vett részt a szakmunkásképzés kialakításában, a gyakorlati képzés megszervezésében. Az 1972-es tanügyi reform után az oktatás minőségi fejlesztése és a megnövekedett feladatok ellátása érdekében aktívan vett részt a szakképzés átszervezésében.

Munkájára a kimagasló szakmai és pedagógiai hozzáértés a jellemző. Önmagával, munkatársaival, és diákjaival szemben igényes, becsületes volt. Állandó tenni akarása, pályázatok írása, kiállítások rendezése, honismereti vetélkedők összeállítása, és lebonyolítása, műsorok szervezése, a helytörténeti alapítvány létrehozása és működtetése kiemelkedő egyéniségre vall.

Pedagógus munkája sohasem fejeződött be az iskola falai között, és nem ért véget nyugdíjba vonulásával sem. Évtizedek óta aktívan vesz részt a város közéletében. Kifogyhatatlan ötleteivel, kezdeményező készségével sokat tett a város kulturális életének fellendítéséért. Családfa kutatásokat végzett a Tamásiból elszármazott kiválóságok megismertetése érdekében. Nevéhez fűződik két helytörténeti kiadvány összegyűjtése és megjelentetése.

Több éven keresztül nyugdíjasként sz akkori polgármester felkérésére elvállalta az önkormányzat intézményfenntartásával összefüggő szervezési, irányítási feladatok végzését.
A képviselő-testület 1996-ban „Tamási Város Érdemes Pedagógusa” kitüntető címben részesítette, majd 2006-ban „PRO URBE Tamási” kitüntető címmel ismerte el a közel négy évtizedes pedagógusi és közéleti munkáját.

Városunk múltjához, jelenéhez, és jövőjéhez való példa nélküli kötődése érdemessé teszi Deák Istvánnét a „Tamási Város Díszpolgára” kitüntető címre, ezért javaslom, hogy Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete ítélje oda részére ezt a címet.

Horváth János "Dagi" - 2019.

Horváth János Tamási szülötte. Tamásiban, zenész családban nőtt fel és tanult.

Nagyapjával Horváth János hárfaművésszel számos fellépésen szerepelt. Középiskolai évei alatt koncerte-zett rockzenészként az Exodus, majd az országosan is ismert Hangár együttessel. A Digitál 1985 szeptemberében alakult Tamásiban. A nagy áttörést az jelentette, amikor Horváth János 1988-ban katonaként Dunaújvárosba érkezett, hisz a város akkori pezsgő zenei világa teljesen magával ragadta a Digitált. 1989-ben a Mezőföld étteremben tartott zenészbálon nyújtott kimagasló produkció hívta fel az ottani helyi média figyelmét a zenekarra, amely közel 40 formáció közül kitűnt energikus, vidám és sokszínű zenéjével.

Horváth János, vagy ahogyan mindenki ismeri „Dagi”, mindig is büszke volt Tamásihoz való kötődésére, kapcsolódósára.

Dagi mindig megtiszteltetésnek veszi, ha szülővárosában kérik fellépésre, örömmel vesz részt különböző rendezvényeken, fesztiválokon különböző formációkban, a Tamási Nyár rendezvénysorozatnak rendszeres fellépője.

Korábban a tamási közönség már láthatta, hallhatta Horváth János koncertjét, aki Szűcs Antal Gáborral lépett a helyi közönség elé. A nagy sikerre való tekintettel az elmúlt évben egy nagykoncertre hívták őt és barátait a művelődési központ munkatársai, hogy még számos zenésszel, hangszerrel kiegészülve egy kellemes zenés nyári estén hallgathassák a jelenlévők muzsikájukat. A fellépő zenészek hangszerük kiválóságai, legyenek jól ismert zenész legendák, vagy fiatal, ígéretes tehetségek.

A Digitál együttes számos alkalommal nagy sikert aratott Svájcban, Szlovákiában, Erdélyben, Vajdaságban, Ausztriában és Olaszországban is.

A Digitál sikereivel tagjai egyúttal példát is mutatnak a zene iránt fogékony tehetségek számára, felkarolva a fiatal tehetségeket.

Horváth János szólólemeze 2014-ben jelent meg, amelyben Shadows dalok mellett világslágerek dallamai csendülnek fel gitáron. Molnár Zoltánnal megjelent közös lemezüket „Legyen szép az élet” címmel, amelyen Horváth János szerzőként szerepel. A Jankó és a Digital számos nagykoncerten vett részt, többek között több – országosan ismert sztárok, sztárzenekarok között, mint pld. Demjén Rózsi, Horváth Charlie, Zanzibár, Dolly Roll, Gáspár Laci, Tóth Vera, Caramel, Rácz Kati, Komár László és sok más előadó.

A „Tamási Város Díszpolgára” kitüntető cím a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten ki-emelkedően művelő személyeknek adományozható, ha származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Tamási városához, illetve ha tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt.

Horváth János „Dagi” a fenti feltételeknek teljes mértékben megfelel, a díszpolgári cím kifejezetten ezen tevékenység elismerésére szolgál.
 

Dr. Hegedüs János - 2017.

1976. április 12-én született Szekszárdon. Általános iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban folytatta. Itt 1994-ben érettségizett. A Pécsi Egyházmegye papnövendékeként szemináriumi teológiai tanulmányait Veszprémben kezdte, majd Pécsen folytatta és fejezte be. 2000-ben szentelte pappá a Pécsi Székesegyházban Mayer Mihály megyéspüspök úr. Lelkipásztori szolgálatát káplánként Dombóváron kezdte, majd 2002. nyarától Szentlászlóra került, ahol a község és több környékbeli település plébánosa lett. 2005. év decemberében került Tamásiba plébánosnak.

2007-ben szerzett kánonjogi licenciátusi fokozatot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében. 2009-től egyházmegyei bíróként tevékenykedett a Pécsi Püspöki Bíróságon, 2012-ben pedig bírósági helynök lett. 2016-ban fejezte be civil jogi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen és szerezett jogász diplomát (dr. iuris).

Dr. Hegedüs János plébános elismert a tamási hívek körében, jó szervezőkészséggel bír. A szentmisék alkalmával megtelik a templom hívekkel, melyhez az ő személye is nagyban hozzájárul, mert a szíveket melengető, lélekemelő prédikációjával minden embert megszólít. Fontosnak tartja, hogy a szentmisék mindig ünnepélyesek legyenek, melyhez a Szent Cecília Katolikus Zenekar is nagyban hozzájárult.

Elérte, hogy a hívek méltó módon ünnepeljék az augusztus 15-én tartandó, a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepét, Nagyboldogasszony, azaz Szűz Mária mennybevételének napját, e jeles alkalomból már évek óta megtelik helyi és környékbeli hívekkel a templom, majd azt követően a templom kert, ahol a szentmisét követően színvonalas programok és szeretet, vendégség várja a híveket.

Kuratóriumi elnöke a Regione et Religione Tamási Alapítványnak, melynek fő tevékenységi körébe tartozik az egyházi épületek temetők karbantartása, szociális támogatások, kulturális tevékenységek.

Fontos szerepe volt a 2015. szeptember 1. napjával induló katolikus gimnázium, a 2016. szeptember 1. napjával induló katolikus óvoda és a 2017. szeptember 1. napjával induló általános iskolai osztály beindításában.

Csurgó Sándor - 2016.

Csurgó Sándor Fóton született, öt gyermekes családban. A második világháború alatt és azt követően családjának számos nehézséggel kellett megküzdenie, mindezek ellenére középiskolai érettségit, majd főiskolai végzettséget, Dunaújvárosban tanári diplomát szerzett. A családi indíttatás, nagyszülői, szülői minta alapján, kora gyermekkorától foglalkoztatták a gyógynövények, a népi gyógyászat. Közösség teremtő és szervező képességét civil foglalkozásai során is végig hasznosította, szakköröket vezetett, pályázatokat írt, iskolai szövetkezetet alapított, s mindeközben folyamatosan képezte magát. A Magyarországon először indított életmód tanácsadási felsőfokú képzésben elsőként vett részt és nyert minősítő oklevelet.

Hosszan elhúzódó, súlyos betegsége arra indíttatta, hogy az öngyógyítás lehetőségeit kutassa és alkalmazza, sikerrel.

Az eszperantó nyelv segítségével több, mint 28 országban, többek közt Japánban, Brazíliában, Tunéziában, Spanyolországban, Görögországban, Nepálban, Indiában járt és végzett nemzetközi minősítésekkel járó tanfolyamokat így  fitoterápia, reflexológia, kínai gyógyászati módok, vákuumterápia, akupresszúra, elektroakupunktúra, speciális japán masszázs, súlycsökkentő terápiák területén. A Biokultúra Szövetség alapításában, mint alapító tag vett részt, majd létrehozta a Biofontana Labort, ahol több mint negyed évszázada gyógynövény alapú készítményeket állít elő és forgalmaz.

A gyógynövény kutatás az egyik legkövetkezetesebben gyakorolt hivatásterülete. Több mint 700 féle gyógynövényből, 250 kiválasztásával, összesen 50 féle, engedéllyel rendelkező, minősített gyógyterméket készít, forgalmaz és használ fel terápiás gyakorlatában.

Folyamatosan újít, fejleszt. Legújabb kutatási területe és eredménye a több hasznú POLICREST gyógynövények kiválasztása és tesztelése. Ezekkel, alkalmassági vizsgálatokat követően, közel 150 féle gyógynövényt használ fel gyógyítási célokra. Tudásának átadását, az általa birtokolt ismeretek oktatását, közvetítését nem csak lakóhelyén, Tamásiban, hanem szerte az országban és külföldön is végzi. Szakértőként jó ideje tevékenykedik a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, ahol szakvizsgákra készíti fel a jelölteket és konzulensként segíti szakdolgozatok írását.

Könyveket jelentetett meg magánkiadásban: A magas vérnyomásról, A cukorbetegségről, A reumáról.

A Mezőgazda Kiadó gondozásában jelent meg a „Gyógynövény embernek, állatnak, növénynek” című szakkönyve és legutóbb a „Családi gyógynövénytár” címet viselő kiadványa.

Elhivatottan műveli az ökológiai kertészkedést, növénytermesztést. Sokirányú tevékenysége a manuálterápiás módszerek fejlesztésével, az egészségmegőrzés lehetőségeinek vizsgálata is fontos működési területe.

Fáradhatatlanul tesz a közjóért és azért, hogy hitelesen igazolja: a természetgyógyászati módok, a gyógynövény terápia hasznosan és jól kiegészítik a klinikai orvoslást. Állítását, nézeteit több mint három évtizedes fitoterápiás gyakorlatában bizonyította. Az országosan elterjedt gyógyszer túlfogyasztással szemben kiemelten is hasznosnak tartja a gyógynövények minél szélesebb körű alkalmazását és terjesztését.

Csurgó Sándor közérdeket szolgáló munkásságát, a hagyományos orvoslást természetes gyógymódokkal, gyógynövény ismerettel segítő, több évtizedes tevékenységét Magyarország Köztársasági Elnöke 2015-ben a MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetéssel ismerte el.

Dr. Révész Ottó - 2015.

Dr. Révész Ottó 1941. március 26-án született Tamásiban, a Középiskolai tanulmányait szintén itt végezte. 2 év munka után 1961-1966-ig az Állatorvos Tudományi Egyetemen szerzett diplomát. Később szak-állatorvosi végzettséget is szerzett sertés ágazaton.

1966-ban Tamásiban kezdett el dolgozni állat higiénikusként, majd a TSZ állatorvosaként.
Később, közel 50 évet, állami állatorvosként dolgozott Tamásiban, a nyugdíjba vonulásáig.
Lelkiismeretesen ellátta a Tamási és környéke állatait, valamint az idelátogató cirkuszosok is bizalommal fordulhattak hozzá, akár egzotikus állat esetében is.
Az utolsó 2 évben már csak magánrendelésen folytatta a szakmát, mert nem olyan könnyű abbahagyni egy hivatást.

Szívesen foglalkozott fiatal kollégáival, szakmai tapasztalatát átadva végzős gyakornokoknak, vagy újonnan jött kollégáknak.

A baráti, családi összejövetelek nagyrészt szakmai megbeszélésekbe torkolltak így az elhivatottságot és a szakma szeretetét a fia folytatja, valamint a neje és veje is állatorvos.

A rendszerváltás utáni első Önkormányzatban Képviselőként vett részt a testület munkájában.

Azóta a Rászoruló Gyermekekért Alapítvány elnökeként vesz részt a közéletben.

Dr. Deák Gábor - 2014.

Dr. Deák Gábor 1957-ben költözött Tamásiba ifjú tanítónő feleségével. A Tamási Állami Gazdaságban törzsállattenyésztőként dolgozott. Irányításával több ezer törzskönyvezett tenyészsertést és tenyészjuhot nevelt és értékesített a gazdaság a környező megyék felfejlődő mezőgazdasági nagyüzemei részére.

1962-től 15 évig – a Tamási Gimnázium és Mg. Szakközépiskola mg-mérnök-tanára volt. Diákjait mindenkor a jól végzett munkára, a munkát végzők megbecsülésére, a munka örömére tanította és nevelte. Sokoldalú felkészültségét időnként az alapszakmáján túli tantárgyak oktatására /biológia, kémia, testnevelés, rajz, latin/ is hasznosította az intézmény.

1977-től az addig másodtevékenységként folytatott méhészkedése főfoglalkozása lett. Méhészetét országos, később európai színvonalra fejlesztette.
1983-ban a Budapesten rendezett Méhészeti Világkiállításon és Világkongresszuson sikeresen szerepelt bemutatóval és előadással, továbbá méhészetét felkereste a Világkongresszus 500 külföldi méhésze is.

Tevékenységével kiérdemelte a Méhészek Világszervezetének „Pro-Meritis” arany diplomáját. Méhészeti termelő munkája igen eredményes volt.
Munkatársait és méhésztársait is magával ragadta és tisztes jövedelemhez segítette.

1990-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Rektori Tanácsa egyetemi docens címmel tisztelte meg. /Állattani és Vadbiológiai tanszék, méhészet tantárgy/

Az első demokratikus szabad választáson 1990-ben Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete polgármesterré választotta. Élettapasztalata, megfontoltsága és közgazdasági tájékozottsága, jól kamatozott a város javára. A Polgármesteri Hivatal- - jelentősen gépesítve – új szellemiséggel szolgálta a város lakosságát. Számottevő fejlesztésekre is sor került. Bel- és külterületi utak burkolása, középületek feljavítása, óvodabővítés, Zeneiskola, Galéria, Munkaügyi kirendeltség létesítése stb. Egy újabb melegvizű kút fúrásával és részleges lefedésével javult a fürdő állapota. Három új gyár kezdte meg működését a városban. Egy választási időszak leteltével - sokak marasztalása ellenére – pénzügyi egyensúlyban adta át a várost utódainak. Közéleti érdeklődése azóta sem szűnt meg. Tagja a „Tamási Városkörnyék Közbiztonságáért” Alapítvány Kuratóriumának.
A Gödöllői Agrártudományi egyetem 2002-ben jubileumi arany diplomával jutalmazta.

A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 2003-ban a „Hazáért Érdemkereszt” 2009-ben pedig a „Forradalom Bölcsője” 20. éves jubileumi kitüntetésben részesítette.

A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Tolna megyei Szervezetének elnökségi tagja. A szervezetben meghatározó munkát végez. Jelentős szerepe van az elmúlt évszázad ismétlődő diktatórikus időszakai /1919, 1944, 1945, 1956/ áldozatainak emlékét megőrző emlékhelyek /emléktáblák, kopjafa, emlékmű/ létrehozásában.

Tanári képzettségét is felhasználva lelkes szereplője a Tolna megyei Középiskolákban szervezett pályázatnak, amelynek célja az 1956. évi magyar forradalom és szabadságharc előzményeinek, történéseinek valós megismertetése a diáksággal.

Egyik fő kezdeményezője volt a Trianon emlékmű létesítésének, amely civil támogatásokból valósult meg. Az emlékmű felállítása során végig közreműködött és koordinálta a munkálatokat. Az emlékmű a Kossuth tér és az Eötvös utca közötti észak-déli irányú gyalogos sétányt szegélyező park sávjában, a meglévő első világháborús emlékműtől délre, annak szomszédságában került elhelyezésére, és avatására 2013. június 4-én ünnepélyes keretek között került sor.

A szépen elkészült emlékmű és a körülötte kialakult tér adta az ötletet, hogy a könyvtár előtti II. világháborús műalkotás is ide kerüljön áthelyezésre. A Trianon emlékmű kezdeményezői – köztük Dr. Deák Gábor – az áthelyezéshez felajánlották segítségüket, közreműködésüket. Az áthelyezett szobor és körülötte átalakított parkot 2014. május 30-án adták át.

Ezen tevékenységei is bizonyítják, hogy szívén viseli Tamási város sorsát, mindent megtesz annak fejlődése érdekében.

Lakatos Benjámin - 2013.

Lakatos Benjámin 1976. szeptember 15-én született Pincehelyen. Általános iskolai tanulmányait Tamásiban, középiskolai tanulmányait Esztergomban a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban végezte. 2001-ben szerzett diplomát a Budapest Közgazdaságtudományi Egyetemen. Egyetemi évei alatt MBA képzés keretében kapott tanulmányi ösztöndíjat az amerikai State University of New York intézményben.

2001-től számos pozíciót töltött be a MOL csoportnál, a 2007-ben alapított MOL Energiakereskedő Kft. ügyvezetője, majd 2009 decembere óta a mára már a közép-európai régió több országában aktív, svájci központú MET Csoport vezérigazgatója, továbbá a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Igazgatótanácsának tagja.

Köztiszteletben álló családjától - édesanyja fogorvos, korábban önkormányzati képviselő, édesapja korábban szintén helyi képviselő, jelenleg a város külsős alpolgármestere - látta és tanulta, hogy a kisvárosért, ahol felnőtt, ahol élete meghatározó szakaszát töltötte bármilyen módon és eszközzel tegyen, segítse annak fejlődését akár itthonról, akár más országból.

Az élet és a munkája úgy hozta, hogy lehetősége nyílt meghatározó mértékű támogatást hozni a városnak, amelynek révén megépülhetett az iskola mellé az oly régóta várt sportcsarnok, várhatóan megvalósul a foci pálya fejlesztése, nem beszélve az egyes önkormányzati rendezvények támogatásáról. Szintén neki köszönhető, hogy a társasági adókedvezményből nyújtható látvány-csapatsportok támogatásából jelentős segítséget kaptak a helyi sportegyesületek, az utánpótlás-nevelés, amelyből sportfelszereléseket, mezeket tudtak beszerezni.

Dr. Gyugyi László - 2011.

Dr. Gyugyi László 1933-ban Tamásiban született, s kitûnõ eredménnyel végezte el lakóhelyén az általános, majd a polgári iskolát és a gimnáziumot. Ebben az idõben tanulmányi eredményei mellett kitûnt labdarúgó tehetségével. A Budapesti Mûszaki Egyetemen folytatta iskoláit, de az 1956-os forradalmi eseményeket követõen sok kortársához hasonlóan külföldre távozott. Elõször Angliában végezte tovább egyetemi tanulmányait, majd az USA-ba került, ahol az elektronika területén ért el nemzetközi sikereket. Pályafutása során számos kutatás, szabadalom, publikáció, oktatói munka, s nem utolsó sorban rangos kitüntetés, elismerés fûzõdik nevéhez. Életútját végig kísérte a mûvészetek iránti vonzalma is, s 1974-tõl a Zsolnay-tárgyak egyik legismertebb gyûjtõjévé vált. A világ számos országában járva bemutatókon, árveréseken, egyedi kis üzletekben, régiség piacokon vásárolta meg azokat a pécsi Zsolnay Gyárban készült ritkaságokat, amely a gyár legszebb, az úgynevezett „aranykorból” (1873-1910) származnak. A gyûjteménye jelentõségével, s az ezzel járó felelõsséggel tisztában lévõ gyûjtõ úgy döntött, hogy Magyarországon, Pécsett kapjon méltó és állandó helyet egy múzeumban, ahol a szakemberek s a nagyközönség is megtekintheti. 2010. szeptember 1-jén Schmitt Pál köztársasági elnök nyitotta meg a Zsolnay Kulturális Negyed elsõ múzeumát az erre a célra felújított Sikorski–házban. A 600 darabos gyûjtemény valóban felbecsülhetetlen értékévé vált Pécsnek, annak a városnak, ahonnét ezek a tárgyak elindultak világhódító útjukra.

Kaszás Dezső - 2008.

Kaszás Dezső tanár úr életútja ezer szállal kötődik városunkhoz. Nem csak gyermekkorát, hanem életének nagy részét is itt töltötte. Több mint 50 évet tanított a Béri Balogh Ádám Gimnáziumban, ahol is munkabírása, az új dolgok iránti fogékonysága, fizikatanításban elért kiváló eredményei, méltán híres kísérletei emelték őt a legkiválóbb tanárok közé. 1955-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett diplomát, majd a tamási Béri Balogh Ádám Gimnázium fizika matematika tanára lett, 1956-ban aktív részese volt a magyar forradalom és szabadságharc eseményeinek. 5 hónapos börtönszenvedés, évekig tartó megaláztatás, megbélyegzés után csak 1962-ben térhetett vissza egykori iskolájába. Folyamatosan képezte magát. Először a Testnevelési Főiskola edzőképző szakát végezte el, majd 1987-ben nukleáris tanári diplomát szerzett. Tagja az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat, a Magyar Nukleáris Társaság elnökségének, a Szilárd Leó Fizikaverseny országos versenybizottságának. Sokoldalú munkásságát a Megye Kiváló Közalkalmazottja díjjal, Mikola-díjjal, Ericsson-díjjal és két alkalommal Kiváló munkáért kitüntető jelvénnyel ismerték el. Nemcsak önkormányzati képviselőként, hanem számos más módon is hozzájárult, illetve járul ma is a város életének gazdagításához. Kapcsolatban van szinte mindenkivel, akire büszkék vagyunk. Legyenek itthon vagy külföldön, a Tanár Úr mindig aktuális hírekkel szolgál, üzeneteket közvetít, találkozókat szervez

Bella Margit - 2004.

Dr. Dávid Ibolya - 2003.

Cser (Stockinger) László - 2001.

Rudas György - 1997.

Előző Dr. Várady János-Díjasaink