„Tamási Város Biztonságáért”

„Tamási Város Biztonságáért” elismerő cím adományozható annak a tamási szolgálati helyen szolgálatot teljesítő önkéntes vagy hivatásos tűzoltónak, aki a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a műszaki mentés és a katasztrófa elhárítás területén olyan kimagasló tevékenységet folytat, amellyel hozzájárult a város és a tamási tűzoltóság működési területének közbiztonsága javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzeseteknél hősies helytállást tanúsít, annak a tamási szolgálati helyen szolgálatot teljesítő rendőrnek, aki kiválóan teljesíti feladatát, és alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a rendőrség tekintélyét és a rendőrségbe vetett bizalmat, továbbá életvitele, magánélete a rendőri hivatáshoz méltó, annak a közrendvédelmi feladatot ellátó személynek, aki Tamási területén a közbiztonság és közrend védelme, valamint a személyi és vagyonbiztonság megóvása érdekében kiemelkedő tevékenységet végez, és alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a közbizalmat, vagy aki rendkívüli helyzetben kiemelkedő, példaértékű egyéni tevékenységről tesz tanúságot.

Nagy Viktor rendőr törzszászlós - 2023
Martinka István - 2023
Farkas Gabriella Nóra rendőr alezredes - 2022
Balassa Tamás tűzoltó - 2021
Krémer Bernadett rendőr törzszászlós - 2021
Kovács Antal polgárőr - 2020
dr. Szabó Ferenc rendőr százados - 2020

Előző Díszpolgáraink