Pályázati felhívás a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

„Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 77/2022. (IV. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a fenntartásában működő Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézmény óvodavezetői munkakörének betöltésére vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (7) bekezdése alapján nyilvános pályázatot ír ki.

A pályázati kiírás elérhető továbbá a www.kozigallas.gov.hu weboldalon.

Előző Pályázati felhívás pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére