Pályázat - adóügyi ügyintéző

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján a Tamási Polgármesteri Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) pályázatot hirdet

adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Tamási Polgármesteri Hivatal(7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.).

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 •          Cselekvőképesség,
 •          Büntetlen előélet,
   
 • Középfokú képesítés, vagy A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja szerinti képesítés:
 • I.besorolási osztályban: jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű  informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.
 • II.besorolási osztályban: érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.
 •          Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •           Hasonló munkakörben szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •           közigazgatási alapvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

 •           precíz munkavégzés,
 •           terhelhetőség,
 •           önálló, minőségi és hatékony munkavégzés,
 •           szakmai fejlődés igény.

Ellátandó feladatok:
Adóigazgatási feladatok, adóügyi feladatok.

Pályázathoz csatolni kell:

 •           Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint.
 •           Motivációs levél.
 •           Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 •           Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 •           A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 •           A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba betekinthessenek.
 •           A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2024. május 1. napjával.

Illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje:
2024. február 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot személyesen vagy postai úton: Tamási Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda irodavezetőjénél (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) kell benyújtani oly módon, hogy az 2024.       február 5. napjáig - munkaidő végéig beérkezzen. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Menyhárt Judit Hatósági Irodavezető nyújt a 74/570-800/113-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:
2024. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után – a polgármester egyetértésével- a jegyző dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

Tamási Polgármesteri Hivatal

 

Előző Pályázati Felhívás - Igazgatási - Szociális ügyintéző