LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERT ÉRINTŐ EGYES VÁLTOZÁSOKRÓL

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket, (kommunális és a szelektív) a szállítási napokon a közútról jól látható helyre reggel 6:00 óráig helyezzék ki.

Kérjük a lakosságot, hogy a szabálytalan parkolással a munkánkat ne akadályozza.

A zöldhulladékot csak a biológiailag lebomló zsákban lehet kihelyezni, továbbá maximálisan kihelyezhető 5 db kéve összekötve. (1m x 0,5 m).

Az utcákban a közútra benyúló ágakat nyessék le, mert akadályozza a munkánkat. Téli időszakban a forró hamut ne tegyék a gyűjtőedénybe.

A lakótelepen lakók a kommunális edénybe csak kommunális hulladékot helyezzenek. Minden lakókörzetben van szelektív gyűjtő sziget (Papír, üveg, műanyag). A gyűjtőedények (pl. 120 l) maximálisan 55kg súllyal terhelhető.

Nyitott fedéllel ráhelyezett zsákkal ne rakja ki hulladékát. A többlet hulladéknak céges, emblémás zsákot az ügyfélszolgálaton tud beszerezni.

A nem megfelelő edényben, matrica nélkül kihelyezett hulladékot nem szállítjuk el.

Tamási Város polgármesteri hivatal 21-es irodájában lévő ügyfélszolgálatunkon évi 9 db, zöldhulladék kihelyezéséhez szükséges lebomló zsák díjmentesen átvehető.

Évente egyszer 1,5 m3 mennyiségig lomtalanítás igényelhető, melyet telefonon kell megrendelni.

A hulladékudvarba ingyenesen, korlátozás nélkül elhelyezhető lakossági szelektív hulladék, biológiailag lebomló zöld hulladék, lom hulladék, papír hulladék, építési törmelék (beton, cserép kerámia tégla és ennek keveréke) csomagolási műanyag hulladék, karton és papír hulladék, nem szétbontott elektronikai hulladék pl. TV háztartásban ellőforduló elektromos eszközök.
Festék és festék maradék. Személyautó gumi évi 8-10 db / ingatlan, fém hulladék, permetezőszer maradék nem ipari mennyiségben.

Amit nem veszünk át: Ipari hulladék (vállalkozások, közületek telephelyén keletkezet hulladék)
Kőzetgyapot, hungarocell, gipszkarton, ytong tégla, sík üveg, hőszigetelt üveg, neon cső, hullámpala, azbeszt, azbeszt tartalmú hulladék, televízió képcső, sík pala, kátránypapír, kátránnyal szennyezett eszközök, szétbontott elektronikai eszközök például hűtő, mosógép, autó alkatrész, gyógyszeres üvegek, gyógyszerek,  orvosi fecskendők.

A hulladékudvarba beszállított hulladékot a lakosságnak kell elhelyezni a telepvezető irányítása alapján a megfelelő konténerbe.
A hulladékudvarba történő beszállítás esetén kérjük az utolsó befizetett postai csekket / vagy az átutalási megbízását és a lakcím kártyáját felmutatni szíveskedjék.