Vízszolgáltatás jelenlegi helyzete

Tamási Város Önkormányzata több környező települési önkormányzattal közösen 1994-ben hozta létre a Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft-t, amely társaság egészen 2014. augusztus 31-ig ellátta a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatással összefüggő feladatokat. Később a társaság tagja lett a piaci szférából érkező Aquainvest Kft., valamint APA SolutionSrl. is.

A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos jogi szabályozás módosítása következtében a Tamási Közös Vízmű Kft. nem kapott működési engedélyt a további szolgáltatásra, így az önkormányzatnak, mint ellátásért felelősnek új közszolgáltatót kellett keresnie a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátása érdekében.

Önkormányzatunk (más települési önkormányzatokkal együtt) a Tamási Közös Vízmű Kft-vel a szerződéses jogviszonyt közös megegyezéssel megszüntette és egyidejűleg a DRV Zrt-vel bérleti-üzemeltetési szerződést kötött. Ezen szerződéseket azonban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nem hagyta jóvá, mivel a közművagyon egy része a Vízmű Kft. tulajdonában áll, amely nem tisztán önkormányzati tulajdonú. A közművagyon tulajdoni helyzetének rendezésére vonatkozó jogi szabályozás nem egyértelmű, amelyet a hatóságok is elismernek, a Vízmű Kft. tulajdonosi összetételére pedig a tagönkormányzatoknak nem sok befolyásuk van.

Így ezen függő jogi helyzetben a szolgáltató DRV számlázni nem tud, azonban ennek rendezésére az érintett felek minden lehetőt megtesznek, amely előreláthatólag egy-két hónapon belül megtörténik. Amint a szolgáltató megkezdi a számlázást, úgy az eddigi közmű-szolgáltatási díj megfizetésére annyi részletfizetés kérhető, amennyi az elmaradt hónapok száma.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Tamási Város Önkormányzata
Előző Megújult a Tamási Táj