Véget ért a „Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban” című projekt megvalósítása

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében lebonyolított „Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban” című projekt révén olyan megújított terület kialakítása valósult meg, mely új kulturális, közösségi tereivel, funkcióival a város hasznos találkozóhelyévé, a kulturális rendezvények, valamint a városban működő civil egyesületek, egyéb szerveződések új otthonává válik. Az Európai Unió mintegy 284,03 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatással járult hozzá a tamási Zöld Pont és Civilház létrehozásához.

A projekt keretében a Zöld Pont és Civilház kialakítása valósult meg a Deák Ferenc utca 43. sz alatti, egykor használaton kívüli, leromlott állapotú épületben. A projekt alapvetően közösségi és kulturális célokat szolgál, hiszen otthont teremt a civil egyesületek számára, hogy megtartsák üléseiket, rendezvényeiket. A fejlesztés megvalósulásával így közösségi célokat kiszolgáló épület alakult ki, amely mint rendezvényközpont, szolgáltatóház, szabadidős létesítmény funkcionál a jövőben.
Az épület megjelenő funkciója kiváltképp fontos a városi civil szervezetek számára, hiszen ez idáig nem volt olyan hely, ahol rendszeresen meg tudták volna tartani találkozóikat. Erre igen nagy igény mutatkozott, hiszen városunkban számos egyesület, civil szervezet található, akik igényeltek egy helyet, ahol megtarthatnák rendszeres üléseiket, valamint helyet kapnának eszközeik tárolására. Mindemellett a projekt megvalósítása által lehetőséget kapnak a művészeti iskola, általános iskola, gimnázium vagy szakképző iskola tagjai tanórákon felüli ismeretek elsajátítására, gyakorlására is.
Az új épületben helyet kapnak a civil egyesületek irodái, egy rendezvényterem (konferenciaterem), infópont, kültéri és beltéri alkotóműhelyként és kézműves foglalkoztatóként funkcionáló helyiségek, vizesblokkok, raktárhelyiség, felújított belső udvar. A népi építészet hagyományos anyaghasználatának megőrzésével, gyakorlásával és modern stílusban történő újraalkalmazásával került felújításra az épület.
A fejlesztéssel olyan eszközbeszerzés is megvalósult, amely a Zöld Pont és Civilház funkcióival és az itt lezajló programok megrendezésével összhangban áll (pl.: számítógépek, kültéri és beltéri bútorok, egyéb berendezési tárgyak és műszaki eszközök), segíti és kiszolgálja a civil szervezetek itt megrendezésre kerülő üléseit, programjait és az egyéb közösségi funkciókat.

Operatív program: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program - Európai Regionális Fejlesztési Alap
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006
Projekt kezdete: 2019.10.31.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.29.
Projekt összköltsége: 284.030.420,- Ft
Támogatás intenzitás: 100%

 

Előző Januárban Tolna megyében is lesznek újabb oltási akciónapok