Ügyeleti szolgálattal kapcsolatos közlemény

Ügyeleti szolgálattal kapcsolatos közlemény

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátási feladatokat Tamási Város Önkormányzata több önkormányzattal közösen 2020. december 31. napjáig az Emergency Service Kft-n keresztül látta el.

Az ügyelet központi ügyeletként működött, több önkormányzat területére kiterjedően. A szerződés le-jártával az új szolgáltató kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor a vonatkozó jogszabá-lyok szerint. Tekintettel arra, hogy mindez 23 önkormányzatot érintett, a feladat ellátása átadásra került a DÁM Önkormányzati Társulás részére, amely a közbeszerzési eljárást lefolytatta. (A közbeszerzési eljárást tehát 23 önkormányzat megbízásából a DÁM Önkormányzati Társulás folytatta le.)

A közbeszerzési eljárás eredményeként a legjobb ajánlatot a SPED-MED Kft. adta, amely társasággal 3+1 éves szerződés került megkötésre. Ezen társaság ajánlata volt a legkedvezőbb, a kiírásnak és az előírt feltételeknek teljes mértékben megfelelt. Az ügyeleti szolgálati feladatok ellátásáért valamennyi önkor-mányzatnak lakosságarányosan hozzá kell járulnia, így a feltételek megléte mellett ez is szempont volt.

A feladat átadás megtörtént, az új szolgáltató 2021. március 1. napján kezdte meg a feladatellátást. Az azóta eltelt időben egyetlen ügyeletes orvosra több panasz érkezett, amelyet a DÁM Önkormányzati Társulás folyamatosan jelzett a Szolgáltató felé, amely a panaszokat minden alkalommal kivizsgálta, azon ügyekben, amelyekben indokolt volt, a szükséges lépéseket megtette.

A Szolgáltató 2021. augusztus 4. napján kelt levelében tájékoztatott, hogy a panaszokkal érintett orvos kizárása az ügyeleti rendszerből megtörtént, továbbiakban az ügyelet munkájában nem vesz részt.

Tamási, 2021. augusztus 9.

DÁM Önkormányzati Társulás

Előző Lakossági tájékoztató szövőlepke elleni védekezésről