Tájékoztatás -Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság változása

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022. szeptember 10. napjától hatályos jogszabályok értelmében (344/2022. (IX.9.) Korm. rendelet) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételei megváltoztak.

A Kormányrendelet értelmében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg kell állapítani,
ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíjminimum 180%-át (azaz 51.300.-Ft-ot), ha
            aa) egyedülálló szülők/törvényes képviselők esetében
            ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
            ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 165%-át (azaz 47.025.-Ft-ot) az a) pont alá nem tartozó esetben (családban)

és az igénylő az ellátásra való jogosultság vagyoni és egyéb feltételeinek egyébként megfelel.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a 2022. augusztus 31. napjáig meghosszabbított jogosultságának újbóli megállapítása iránt 2022. május 31. napját követően kérelmet nyújtott be, de az jövedelmi okokból elutasításra került, úgy az a fentiek alapján az felülvizsgálatra kerül. Amennyiben a Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennáll a jogosultságot 2022. szeptember 1. napjától a jegyző hivatalból megállapítja.

    Tisztelettel:

                                                                                              Gulyásné dr. Könye Katalin
                                                                                                  Tamási Város Jegyzője

Előző Országos sertésszámlálást tart az állategészségügyi hatóság - Nébih