PÁLYÁZAT felhívás - Projektmenedzser munkakörre

Tamási Város Önkormányzata pályázatot hirdet projektmenedzseri, pályázatírói munkakörre.

Az állás teljes munkaidős, határozatlan időre szól (6 hónap próbaidő kikötésével) és a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Ellátandó feladatok: A projektek előkészítése, irányító szervezettel történő kapcsolattartás, a támogató okiratban rögzített feladatok végrehajtásának előkészítése. EU-s és hazai pályázati projektek koordinálása. Projektek felügyelete.
Projektkimutatások készítése, projektek időbeli haladásának monitorozása, valamint elszámolások, beszámolók, jelentések önálló összeállítása. Projekt adminisztráció, projektdokumentumok készítése, irattározása. Helyszíni ellenőrzéseken, egyeztetéseken való részvétel. Levelezések lebonyolítása,adatszolgáltatások összeállításában való közreműködés. Az egyes projektek időbeni ütemezéseinek és a költségtervek szerinti felhasználások szabályosságának felügyelete. A projektekkel kapcsolatban beszámolók készítése, kifizetési kérelmek összeállítása, adatszolgáltatások, változásbejelentések, módosítási vagy egyedi kérelmek összeállítása és benyújtása.

Kapcsolattartás a támogató szervekkel és a hivatal érintett szervezeti egységeivel. A vezetők támogatása a pályázati szabályzásokkal kapcsolatban. A szakmai irányító munkájának támogatása, kért kimutatások összeállítása.

Elvárt végzettség, képesítés: Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), felsőfokú pénzügyi/számviteli/gazdasági vagy műszaki végzettség (BSC vagy/és MSC).
A jelentkezés feltétele: magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 
Felsőfokú pénzügyi/számviteli/gazdasági vagy műszakivégzettség (BSC vagy/és MSC),
  Pályázatok területén szerzett ismeret,
  MS Office felhasználó szintű ismerete.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 •    A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
 •    A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
 •    Egyéb pályázati előnyök:
           Projektekben való gazdasági tapasztalat
           Hasonló munkakörben szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat
           EU-s és hazai pályázatok adminisztrálásában szerzett tapasztalat
           Közigazgatási/intézményi tapasztalat
           Angol, német nyelvtudás, középszintű nyelvvizsga

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 
Probléma-megoldó készség (alap)
 Felelősség-vállalás (alap)
 Kommunikációs készség (alap)
 Rugalmas alkalmazkodó-képesség
 Önálló, minőségi és hatékony munkavégzés
 Terhelhetőség (egyéb).

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
A pályázathoz csatolni kel fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, a végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), a pályázó nyilatkozatát, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba betekinthessenek.

Jogállás, munkabér, juttatások: A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. Munkáltatói jogkör gyakorlója: Tamási Város Polgármestere

Benyújtási határidő: 2023. szeptember 4. 12 óra

A jelentkezéseket Hamar Zita irodavezető nevére, Tamási Polgármesteri Hivatal címére (7090Tamási, Szabadság u. 46-48. 8.), vagya hamar.zita@tamasi.hu e-mail címre kell beküldeni.

Kapcsolattartó: Hamar Zita, Városfejlesztési és Városüzemeltetési irodavezető, +36-74/570-800.


Tamási, 2023. augusztus 17.

 

                                                                                                                              Tamási Város Önkormányzata

Előző Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről