Óvodával kapcsolatos fenntartói döntéshozatal (Beiratkozás rendjének meghatározása) a 2024-2025. nevelési évre vonatkozóan

Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés b), d) pontjaiban, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdés és 20. § (1) – (1a) bekezdéseiben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtásaként a következőket határozza meg:

             1.       Az óvoda, bölcsőde kötelező felvételi körzete: Tamási város közigazgatási területe.

             2.       A 2024/25-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok száma: 9 csoport

             3.       Az óvodai csoportlétszám legfeljebb 20%-kal, azaz 5 fővel átléphető.

             4.       Az óvoda és bölcsőde napi, heti és éves nyitvatartási ideje:

Teljes nevelési évben (szeptember 1 – augusztus 31.) minden héten SZMSZ szerint, azaz

  •          óvodában 6 30 – 17 00
  •          bölcsődében 6 30 – 17 00

Zárva tartás időpontja:

  •          óvodában: 2024. augusztus 5-től 20-ig és 2024. december 23-tól 2025. január 1-ig.
  •          bölcsődében: 2024. augusztus 5-től 20-ig és 2024. december 23-tól 2025. január 1-ig.

   5.       Az óvodai beiratkozás időpontja:

2024. április 29-30. 700  és 1700 óra között

   6.       A bölcsődei beiratkozás időpontja

2024. április 25-26. 700  és 1700 óra között

   7.       Az óvodai, bölcsődei felvétel módja: a mellékletben meghatározott hirdetményben foglaltak szerint.

 

Melléklet

 

Előző Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel